Pressmeddelande -

Wise levererar rekryteringsverktyg till Konsumentverket

Wise Group stödjer Konsumentverket i deras omfattande rekryteringsprocess inför flytten till Karlstad. Tjänsten e-Rekrytering ska ge stöd och struktur i Konsumentverkets arbete med att rekrytera nya medarbetare, då många valt att inte följa med. – Affären med Konsumentverket bekräftar återigen tjänsten e-Rekrytering och dess potential på marknaden, säger Marika Philipson, VD för Wise Group. Vi lanserade tjänsten e-Rekrytering våren 2005 och den har fått en riktigt bra respons från våra kunder. Wise tjänst e-Rekrytering är ett webbaserat stödverktyg som automatiserar, effektiviserar och kvalitetssäkrar hela rekryteringsprocessen. Tjänsten ger en strukturerad, överskådlig och sökbar kandidatbank, som ägs av kunden och som kan återanvändas vid kommande rekryteringar. e-Rekrytering finns att tillgå på flera språk. För ytterligare information kontakta: Marika Philipson, VD Wise Group AB Tel: 08-555 290 03, e-post: marika.philipson@wise.se Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag