Gå direkt till innehåll
Fortsatt tillväxt för Grant Thornton globalt

Nyhet -

Fortsatt tillväxt för Grant Thornton globalt

Grant Thornton International, med verksamhet i över 135 länder,visar en tillväxt på 5,1 procent under 2019.Antalet medarbetare inom nätverket har nu passerat 56 000 och rådgivning är det affärsområde som växer snabbast globalt. Ett medvetet marknadsfokus på medelstora bolag är den bidragande anledningen till fortsatt solid tillväxt.

Grant Thornton Sweden är ett fristående medlemsföretag inom Grant Thornton. Nätverket, som leds av svensken Peter Bodin,hade en total tillväxt på 5,1 procent 2019 och de totala intäkterna för medlemsföretagen landade på 5,7 miljarder USD (exklusive valutaeffekt motsvarar det en tillväxt på 6,4 procent).

Sammanfattning av årets resultat:

  • Grant Thornton-nätverket fortsätter att växa och har nuöver 56 000 medarbetare, en ökning med 6,3 procentjämfört med 2018.
  • Advisory är det affärsområde som växer snabbast inom nätverket och rådgivningstjänster utgör nu 36procent av intäkterna.
  • Nord- och Sydamerika fortsätter att vara nätverkets största marknad (2,6 miljarder USD) medan Europa fortsatt är den näst största marknaden (1,9 miljarder USD).
  • Under året välkomnande nätverket fem nya medlemsföretag; Elfenbenskusten, Guatemala, Jordanien, Panama och Paraguay.

Resultatet för Grant Thornton International, där verksamhetsåret stängde den 30 september 2019 är i linje med den svenska firmans utveckling. Grant Thornton Swedens verksamhetsår stängde den 30 april och företaget redovisade en omsättningsökning på 5,2 procent, med en total omsättning på stadigt över 1,5 miljard SEK.

- Som ett av de större medlemsföretagen inom Grant Thornton bidrar vi till den fortsatta tillväxten och utvecklingen. Marknadsfokuset globalt speglar även Sverige, där vi vinner kunder och lockar potentiella medarbetare genom att vi vänder oss till medelstora ägarledda tillväxtföretag, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton i Sverige.

Nyligen tilldelades Grant Thornton Sweden utmärkelsen Firm of the Year inom det globala nätverket. Den svenska firman får priset med motiveringen att man har integrerat hållbarhet i sin affärsplan och kopplat målen till FN:s globala hållbarhetsmål. Särskild framgång har nåtts inom området jämställdhet. Utmärkelsen delades ut på Grant Thorntons årliga globala strategikonferens i London i oktober.

Ämnen

Presskontakt

Emma Berggren

Emma Berggren

Presskontakt Head of External Communications Marketing & Communications 08-563 071 78

Relaterat innehåll

Som ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 22 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 58 000 medarbetare i fler än 140 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.