Dokument -

25 Miljarder kubikmeter rent vatten – från spillvärme

Två tredjedelar av den energi som bränslet tillför ett kraftverk går till spillo. Bara en tredjedel omvandlas till el. Resten blir värme som måste kylas bort. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder denna värmeenergi för att rena och avsalta vatten. 1 liter rent vatten kostar endast 1 öre..
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .docx

Relaterat innehåll