Pressmeddelande -

13 Miljoner från EU - HVRs systerbolag Xzero uppmärksammas som en av svenska startups att dela på miljonerna

Under 7 års tid delar EU ut 800 Miljarder kronor till Europeiska startups inom programmet Horizon 2020. Breakit uppmärksammar HVR systerbolag Xzero som var ett av bolagen som fick pengar under 2018. 13 miljoner kronor, "som en nyemission" säger bolagets VD Aapo Sääsk.

Horizon 2020 är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin och med ett särskilt fokus på att föra produkter från forskningslabbet till väletablerade produkter på marknaden. Alla investeringar från Horizon 2020 kräver en finansiering med 30% av egna medel vilket attraherar privat kapital till marknadslansering av ny teknik samtidigt som EU bidrar med kapital. Från 2014 till 2020 delas 80 miljarder Euro ut till innovationsbolag. Med den här satsningen läggs grunden för många nya genombrott.

13 Miljoner till ultrarent vatten för halvledarindustrin

HVRs systerbolag Xzero har nyligen fått Fas 2 finansiering på 13 miljoner kronor från Horizon 2020 SME för produkten LastRinse som med samma grundteknik gör ultrarent vatten för nanoelektronikindustrin. Xzero genomförde en nyemission i juni 2018 som blev övertecknad.

500.000 kr och Seal of Excellence till HVR WaterApp 

WaterApp fick i december 2017 en Seal of Excellence i EU:s program Horizon 2020 SME Fas 1 efter att ha lämnat in en väl genomarbetad affärsplan. Bedömningen görs av en för varje affärsplan särskilt tillsatt panel av internationella experter. Seal of Excellence är ett sigill som ges till produk- ter som anses kunna bli betydelsefulla för Europas framtida industriella tillväxt och är en rekommendation till fortsatt finansiering för lansering av produkten i fråga.

HVR har fått 500 000 SEK i ett första steg för att göra en ansökan till Fas 2 där vi kan få upp till 25 miljoner SEK för att lansera WaterApp på marknaden. Beloppet ges av EU utan krav på delägarskap och utan krav på återbetalning. Det enda kravet från EU är att HVR kan finansiera minst 30 % av den totala budgeten med egna medel, dvs högst 7,5 MSEK. 

- Av erfarenhet vet jag dock att processer ibland tar längre tid än beräknat och inte minst kostar mer. Därför omfattar föreliggande nyemission 24 miljoner SEK för att ha en säkerhetsmarginal, säger Aapo Sääsk.

Teckningstiden löper mellan 21 januari och 4 februari 2019 och du kan läsa mer om nyemissionen Här.


Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö

Kategorier

 • horizon 2020
 • aktiemarknaden
 • breakit
 • vattenrening
 • vattenbrist
 • teknikutveckling
 • startup
 • rent vatten
 • miljöteknik
 • nyemission
 • miljö
 • hållbarhet
 • eu-bidrag
 • halvledarindustrin

Renare vatten som är billigare att framställa än med några andra metoder som finns på marknaden. Scarab Development AB har i mer än 20 års tid forskat och utvecklat vattenrening. I koncernen ingår dessutom Xzero AB (Publ) som arbetar med vatten för halvledarindustrin samt HVR Water Purification AB (Publ) och HVR WaterApp AB som fokuserar på rent dricksvatten för konsumenter.