Pressmeddelande -

25 Miljarder kubikmeter rent vatten – från spillvärme

Två tredjedelar av den energi som bränslet tillför ett kraftverk går till spillo. Bara en tredjedel omvandlas till el. Resten blir värme som måste kylas bort. Enligt International Energy Agency handlar det om 36 000 terawattimmar per år. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder denna värmeenergi för att rena och avsalta vatten till en mycket lågkostnad. 1 liter rent vatten kostar endast 1 öre, det har alla råd med säger Aapo Sääsk som är VD för bolaget.

Läs mer här!

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • rent vatten
  • vattenbrist
  • vattenrening
  • miljö
  • teknikutveckling
  • nyemission

Renare vatten som är billigare att framställa än med några andra metoder som finns på marknaden. Scarab Development AB har i mer än 20 års tid forskat och utvecklat vattenrening. I koncernen ingår dessutom Xzero AB (Publ) som arbetar med vatten för halvledarindustrin samt HVR Water Purification AB (Publ) och HVR WaterApp AB som fokuserar på rent dricksvatten för konsumenter.