Pressmeddelande -

Avsalta havsvatten – bara en av många förmågor hos Waterapp

Världen törstar efter rent vatten och större delen av världens befolkning bor kurstnära. 

Avsaltat, rent vatten från WaterApp kostar 1 öre per liter och är en lösning på dricksvattenproblemet. HVR Water Purification AB har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten. 

Nu påbörjas tillverkning och marknadslansering av den nya produkten, WaterApp.


Läs mer!

Besök www.hvr.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • startup
  • vattenrening
  • teknikutveckling
  • vattenbrist
  • rent vatten
  • miljö
  • nyemission

Renare vatten som är billigare att framställa än med några andra metoder som finns på marknaden. Scarab Development AB har i mer än 20 års tid forskat och utvecklat vattenrening. I koncernen ingår dessutom Xzero AB (Publ) som arbetar med vatten för halvledarindustrin samt HVR Water Purification AB (Publ) och HVR WaterApp AB som fokuserar på rent dricksvatten för konsumenter.