Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42952 TRACTION: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006 Första kvartalet · Resultat efter skatt uppgick till 173,7 (138,6) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 31,50 (25,13) kr · Eget kapital per aktie ökade med 33% till 238 kr · Koncernens omsättning uppgick till 65,3 (70,9) Mkr · Tolerans avyttrades med en resultateffekt om 100 Mkr · Knappt halva innehavet i Haldex avyttrades för nästan 230 Mkr · Drygt 700 Mkr i likviditet för nya affärer (För fullständig rapport se bifogad fil)

Ämnen

  • Ekonomi, finans