Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn ska inte behöva utsättas för onödig smärta: Nu lanseras Lilla Barnsmärtguiden för färre tårar och fler leenden vid injektioner och vaccinationer

  • Injektioner och vaccinationer är nödvändiga, men kan vara smärtsamma
  • Lilla Barnsmärtguiden främjar barns rätt och tillgång till adekvat smärtlindring vid dessa procedurer och hjälper till att göra upplevelsen lättare för alla inblandade
  • Lilla Barnsmärtguiden är ett utvecklingsprojekt mellan Örebro universitet genom forskargruppen Pain in Early Life, PEARL, och AbbVie

Nordisk standard utifrån FNs Barnkonvention betonar barnens rätt till bästa möjliga bemötande, inklusive smärtlindring och rätten att ha sina vårdnadshavare med sig. Injektioner och vaccinationer är nödvändiga, men de kan också vara smärtsamma. För många barn och föräldrar är sprutor förknippade med ängslan och oro. Så behöver det inte vara.

Det finns idag mycket forskning och kunskap om barn och smärta samt hur man kan lindra smärta vid smärtsamma procedurer.  Att få denna kunskap samlad på ett lättillgängligt sätt underlättar för vårdgivaren att kunna förbereda, anpassa och stödja barn och föräldrar under ett besök, vilket ger en mer positiv upplevelse för alla inblandade – också för vårdgivaren.

– Vi har länge forskat om hur barns smärta kan minska. I Lilla Barnsmärtguiden samlar vi den senaste forskningen och praktiska erfarenheter från de som arbetar med att ge injektioner till små barn. Vi tror att den kommer att vara till stor nytta för barnen och deras föräldrar för att göra en jobbig situation mindre jobbig, säger Mats Eriksson, författare till Lilla Barnsmärtguiden och specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på pediatrisk omvårdnad, Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.

– Nu får vi ett verktyg att föra ut kunskapen till de som arbetar med att ge injektioner och vaccinationer till små barn. Lilla Barnsmärtguiden är barnsjuksköterskans och sjuksköterskans hjälp i vardagen, säger Beatrice Olsson Duse, författare till Lilla Barnsmärtguiden och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom med magisterexamen i vårdvetenskap, Region Sörmland.

Samverkan är en förutsättning för en hållbar vård och hälsa för alla.  Att bana väg för nya lösningar tillsammans med olika aktörer inom hälso- och sjukvården, patienter, närstående, akademi och företag är en del av uppfyllandet av FNs globala hållbarhetsmål.

– AbbVie har valt att leda vägen och skapa värde för såväl människor som påverkas av sjukdom som hela vårt samhälle. Samverkan, partnerskap och en gemensam målbild om till exempel ett bättre omhändertagande för barn som ska få en spruta är därför viktigt för oss, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie.

Om Lilla Barnsmärtguiden

Lilla Barnsmärtguiden är ett utvecklingsprojekt mellan Örebro Universitet genom forskargruppen Pain in Early Life, PEARL, och AbbVie i syfte att främja barns rätt och tillgång till adekvat smärtlindring vid injektioner och vaccinationer. I Lilla Barnsmärtguiden återfinns den senaste forskningen och praktiska erfarenheter från de som arbetar med att ge injektioner till små barn. Den är ett verktyg till hjälp i vardagen för främst barnsjuksköterskor och sjuksköterskor för att göra en jobbig situation till en bättre upplevelse för barnen och deras föräldrar.

För innehållet i guiden ansvarar Örebro Universitet genom PEARL. Stefan Lundeberg, barnanestesiolog och smärtläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset har engagerats i arbetet för medicinskt stöd och faktagranskning. Produktionen har möjliggjorts med stöd av AbbVie.

För mer information kontakta:

Birgitta Björnek, External Affairs Manager, 08-684 44 600, e-post: birgitta.bjornek@abbvie.com

Beatrice Olsson Duse, författare till Lilla Barnsmärtguiden och medlem i PEARL, specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, magisterexamen i vårdvetenskap, Region Sörmland, 070 494 83 59, bod257@hotmail.com

Mats Eriksson, författare till Lilla Barnsmärtguiden och medlem i PEARL, specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap med inriktning på pediatrisk omvårdnad

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden