Skip to main content

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2018 08:00 CEST

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar.

Marlene Almqvist, regionalt ansvarig för samhällskontakter på AbbVie svarar på 5 frågor:

1. Varför är det viktigt med fördjupat samarbete och partnerskap mellan offentlig och privat sektor – och varför tror du att det inte sker mer ofta?

”Det är när offentlig och privat sektor nyttjar all den kompetens och kunskap som finns mot ett gemensamt syfte och mål som vi kan nå mot nya höjder. Ingen av oss kan nå så långt på egen hand som när vi samverkar och vi kan berika varandra med olika kompetenser och erfarenheter.

En begränsande faktor kan vara ”berörings-skräcken”, men med tydliga och transparenta mål från båda parter till ett gemensamt mål, borde detta kunna överbryggas. Det har saknats goda exempel på partnerskap och samverkan och vi tror därför det är viktigt att dela våra erfarenheter med andra så att vi kan inspirera andra att våga ta steget och prova. Vi måste vara ärliga och våga visa de hinder och utmaningar som finns i samverkan, på så sätt kan vi förändra till det bättre och andra behöver inte göra samma misstag. Det är inte alltid lätt att vara först ut men någon måste våga prova, om alla bara väntar på att den perfekta lösningen ska kunna tänkas ut i teorin så lär det inte bli så många nya innovativa lösningar som implementeras i verkligheten.”

2. Vad har ni fått ut av ert samarbetsprojekt med Landstinget i Västerbotten?

”Vi har fått en klarare bild över hur den verkliga ”patientresan” för en patient med inflammatorisk tarmsjukdom ser ut. Och även en insikt i hur svårt det är att få fram verkliga data och kostnader, d.v.s riktiga mätpunkter i praktiken för att kunna koppla till bra incitament för vården att sträva mot. Vi har också fått en större ödmjukhet inför komplexiteten i vårdens verksamhet. Totalt sett har vi lärt oss väldigt mycket som förhoppningsvis gör oss till en ännu bättre partner framöver för vi förstår också mer hur vi behöver tänka och agera för att vara intressanta och relevanta att samverka med.

Allt som vi som läkemedelsföretag gör har till syfte att komma patienterna tillgodo, det bygger hela vår verksamhet på. Vi kan inte vara i direktkontakt med patienterna utan det måste i någon form göras i samarbete med vårdgivare. Tillsammans med våra partner utvecklar vi hållbara lösningar för att möta framtidens hälsoutmaningar, att upptäcka nya och bättre behandlingslösningar för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.”

3. Vika är dina bästa tips för att undvika fallgropar och nå framgång när man ska utveckla nya produkter, processer eller metoder tillsammans?

”Tydlig gemensam överenskommen målbild med tidsram för varje steg i processen. Tydliga mätpunkter med go/no go i projektet.”

4. Nya affärsmodeller; hur kan man ställa om till affärssamverkan som är baserat på att mäta, synliggöra och dela värdet och det resultat som man åstadkommer tillsammans?

”Detta är viktigt för att den produkt vi levererar måste tillföra värde, vilket förstås är centralt för oss och alla intressenter att den gör. Det är därför vi satsat så mycket på att utveckla en värdemodell tillsammans med VLL, som kan bana väg för det.

5. Vad är det som talar för att Sverige kan ligga i framkant på det här området?

”Sverige har en unik möjlighet och en guldgruva att ösa ur eftersom vi har en mängd data tillgänglig via journalsystem och kvalitetsregister, vi borde därför kunna ligga i framkant internationellt.

Vi har också en mer samarbetsinriktad inställning än vad som finns i många andra länder, om vi utnyttjar allt detta borde vi kunna driva utvecklingen.”

Besök gärna vårt seminarium om vårt partnerskap på Vitalis E-hälsomässa tisdagen den
24 april kl 15.30-16.Innovation i partnerskap

Vi är alltid öppna för dialog kring hur vi tillsammans kan skapa en hållbar sjukvård.
Välkommen till vår monter B03:21 för att diskutera framtidens vårdlösningar och att ta kontakt!

Marlene Almqvist – regionalt ansvarig samhällskontakter

Elisabet Roslund– ansvarig mediekontakter

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.