Gå direkt till innehåll
New England Journal of Medicine publicerar  12-veckorsdata från studie som utvärderar atogepant som förebyggande migränbehandling

Pressmeddelande -

New England Journal of Medicine publicerar 12-veckorsdata från studie som utvärderar atogepant som förebyggande migränbehandling

  • I fas III-studien ADVANCE upplevde deltagarna en signifikant minskning av antalet migrän-och huvudvärksdagar under 12 veckors behandling med atogepant1
  • Som sekundärt effektmått visade studien att majoriteten av deltagarna med atogepantbehandling uppnådde minst 50 procent genomsnittlig minskning av månatliga migrändagar för alla doser jämfört med placebo¹
  • Atogepant i doserna 30 och 60 mg visade statistiskt signifikanta förbättringar i alla de sex förspecificerade sekundära effektmåtten, inklusive minskning av akut läkemedels-användning och funktionsnedsättning, jämfört med placebo¹

AbbVie meddelar att New England Journal of Medicine (NEJM) har publicerat 12-veckorsdata från fas III-studien ADVANCE, som utvärderar atogepant för förebyggande behandling av migrän hos vuxna med episodisk migrän. Studien inkluderade deltagare med 4 till 14 migrändagar per månad och fann att alla behandlingsgrupper med atogepant (10, 30 respektive 60 mg daglig engångsdos) uppnådde det primära effektmåttet med en statistiskt signifikant minskning av genomsnittligt antal månatliga migrändagar under hela behandlingsperioden om 12 veckor jämfört med placebo.2Studien fann också att en större andel av de atogepantbehandlade deltagarna uppnådde minst 50 procent genomsnittlig minskning av månatliga migrändagar för alla doser jämfört med placebo samt att behandlingsgrupperna med atogepant 30 och 60 mg uppnådde alla förspecificerade sekundära effektmått.2

NEJM-artikeln i sin helhet återfinns här.

Fullständigt globalt pressmeddelande återfinns här.

Referenser

1. Ailani J, et al. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. New England Journal of Medicine. 2021 August 19; Vol. 385, No. 8:695-706. DOI: 10.1056/NEJMoa2035908.
2. AbbVie. (2020, July 29). AbbVie Announces Positive Phase 3 Data for Atogepant in Migraine prevention. https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-announces-positive-phase-3-data-for-atogepant-in-migraine-prevention.htm

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 48 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 270 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och för att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden