Gå direkt till innehåll
Ny långtidsdata vid tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelande -

Ny långtidsdata vid tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) inom kronisk lymfatisk leukemi

  • Ny femårsanalys från fas III-studien MURANO visar median progressionsfri överlevnad (PFS) på 53,6 månader med venetoklax i kombination med rituximab jämfört med 17,0 månader med bendamustin plus rituximab hos tidigare behandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som varit utan behandling i tre år eller mer1
  • Två analyser av fas III-studien CLL14 utvärderade minimalt kvarvarande sjukdom (MRD) hos tidigare obehandlade KLL-patienter som fick venetoklax i kombination med obinutuzumab2,3
  • Fyraårig uppföljningsanalys från CLL14-studien visar en total överlevnad (OS) på 85,3% med venetoklax i kombination med obinutuzumab jämfört med 83,1% med kombinationen klorambucil och obinutuzumab

AbbVie meddelar nya uppdaterade resultat från fas III-studierna MURANO och CLL14 som utvärderade tidsbestämd behandling med venetoklax i olika behandlingskombinationer. Dessa resultat bidrar till den ökade mängden data som stödjer användningen av venetoklax hos obehandlade eller tidigare behandlade personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden