Gå direkt till innehåll
Positivt utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Pressmeddelande -

Positivt utlåtande för upadacitinib (Rinvoq) för behandling av vuxna med aktiv psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

  • I de pivotala kliniska prövningsprogrammen uppvisade upadacitinib (15 mg, en gång dagligen) effekt på sjukdomsaktivitet inom psoriasisartrit (PsA) och ankyloserande spondylit (AS) utifrån en rad olika effektmått och med en säkerhetsprofil som överensstämde med den tidigare rapporterade inom reumatoid artrit1-4
  • Vid ett godkännande kommer upadacitinib vara den första selektiva och reversibla JAK-hämmaren i tablettform godkänd inom EU för tre reumatologiska indikationer; reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit
  • Europeiska kommissionens beslut avseende de båda indikationerna förväntas komma i början på 2021

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel rekommenderar godkännande av upadacitinib, en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform, inom ytterligare två reumatologiska indikationer.5 Det positiva utlåtandet avser behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit samt aktiv ankyloserande spondylit och bygger på data från tre kliniska studier där upadacitinib visade minskning av sjukdomsaktivitet inom flertal olika effektmått.1-3

Fullständigt globalt pressmeddelande, inklusive referenser återfinns här.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Ämnen

Kategorier


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

Relaterat innehåll

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra sjukdomar. Vi flyttar fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättrar livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 50 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 330 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I alla tre skandinaviska länder placerar vi oss på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna. Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige, och Twitter @abbvie_se.

AbbVie
Hemvärnsgatan 9
171 29 Solna
Sweden