Skip to main content

SPIRA-stipendier för bättre omhändertagande av patienter med svåra hudsjukdomar

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2017 09:00 CEST

Årets SPIRA-stipendium tilldelas Balazs Hodosi, Hudkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad; Petra Tunbäck, Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg; Karin Berggård och Meirav Holmdahl, Hudkliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Stipendiet syftar till att främja och belöna insatser som förbättrar omhändertagandet av personer som lever med psoriasis och hudsjukdomen Hidradenitis Suppurativa (HS).

SPIRA-stipendiet instiftades 2014 av biopharmaföretaget AbbVie tillsammans med specialistläkarföreningen SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi). Stipendiesumman är 150 000 kr och tillfaller i år fyra stipendiater.

”Vi vill lyfta fram och sprida nya sätt att arbeta där man prioriterar insatser som direkt kan göra nytta för personer med psoriasis och HS. Samtidigt som vi utvecklar vården för att skapa en jämlik vård vill vi också ge en patientcentrerad vård genom att i större utsträckning involvera patienten vid sjukdomar som kräver ett holistiskt synsätt på grund av ökad risk för samsjuklighet”, säger Katarina Lundqvist, ordförande i SSDV.

SPIRA-stipendiet är helt inriktat på patientnära insatser och Psoriasisförbundet deltar i arbetet med att utse stipendiaterna. Stipendiaterna tilldelas SPIRA-stipendiet med följande motiveringar:

PSORIASIS: Balazs Hodosi, Hudkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad

”Uppföljning av Värmlands psoriasisskola”

För ett unikt projekt som ger insikt i nyttan av patientutbildning från flera års omfattande arbete. Genom tvärfunktionellt deltagande i utbildningen finns även potentialen att arbetet leder till ett utökat teamarbete i enlighet med patientens behov.

Stipendiesumma: 50 000 kr


PSORIASIS: Petra Tunbäck, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

”Undersökning av riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis – ett strukturerat förbättringsarbete”

För ett visionärt och strukturerat arbetssätt i utvecklingen av psoriasisvården och teamet. Genom kartläggning av samsjuklighet görs riktade insatser som bland annat kan leda till ett utökat samarbete med primärvården.

Stipendiesumma: 50 000 kr

PSORIASIS/HS: Karin Berggård och Meirav Holmdahl, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

”Vårdutvecklande insatser för psoriasis/HS-klinik”

För en vidareutveckling av en psoriasis/HS-klinik där sköterskemottagning, utbildning och regionala riktlinjer ingår. Klinikens insatser skapar goda möjligheter att hitta inspirerande lösningar att sprida på nationell nivå.

Stipendiesumma: 50 000 kr

Kontaktpersoner:

För mer information om SPIRA-stipendiet kontakta: Katarina Lundqvist, ordförande SSDV, telefonnummer 046-171134 eller Katarina.Lundqvist@med.lu.se

Presskontakt:

Elisabet Roslund, kommunikationschef Immunologi, AbbVie AB, telefonnummer 073-979 69 71
e-mail: elisabet.roslund@abbvie.com

Om SPIRA-stipendiet

Stipendiet har instiftats av AbbVie och SSDV, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi, för vårdutvecklande insatser inom psoriasis och hidradenitis suppurativa. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med dessa sjukdomar. SPIRA-stipendiet går till specialister, ST-läkare och sjuksköterskor inom dermatologi. Stipendiesumman är 150 000 kr och stipendiet delas ut vid SSDV:s Vårmöte. Stipendiaterna utses av en kommitté som består av Katarina Lundqvist, ordförande SSDV, Veronika Lindberg, Psoriasisförbundet, Tore Särnhult, Hallandskustens Hudmottagning, Kungsbacka, Amra Osmancevic, Hudkliniken SU/Sahlgrenska, Göteborg, Soile Kangasniemi, Hudmottagningen NU-sjukvården, Uddevalla.

Om Psoriasis

Psoriasis är en systemsjukdom som inte bara kan påverka hud och leder utan även andra organ i kroppen. Det finns koppling till bland annat hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska mag-tarmsjukdomar, ögonsjukdomar och diabetes. Den nya synen på psoriasis som systemsjukdom ställer nya krav på vården och skapar ett ökat behov av kunskap hos den som lever med sjukdomen. Psoriasis är dessutom en sjukdom som ofta har stor inverkan på människors livskvalitet. Det finns cirka 250 000-300 000 människor i Sverige som lever med någon form av psoriasis.

Om Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis suppurativa, HS, är en kronisk hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden. Typiska symtom på HS är inflammerade knölar och bölder i armhålor, ljumskar, underliv, på skinkor och under brösten. HS kan vara mycket smärtsamt och har ofta stor inverkan på livskvaliteten. HS är en dold sjukdom trots att drygt 90 000 människor i Sverige beräknas vara drabbade av den.

Om SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi är en sammanslutning av läkare verksamma inom specialiteten för hud- och könssjukdomar samt andra inom specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi och ingår även som specialistförening inom Sverige läkarförbund. För mer information om SSDV besök www.ssdv.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera