Magdalena Anderssons Rut resonemang slår fel med 90%

Pressmeddelande -

Magdalena Anderssons Rut resonemang slår fel med 90%

Enligt Socialdemokraternas ekonomiske talesperson, Magdalena Andersson är det bara köpare av "heltidsanställda hembiträden" som skulle påverkas av deras förslag till halvering av Rutavdraget till 25000 kronor.

About Time, It-företag i Rutbranschen, har analyserat vad pengarna faktiskt skulle räcka till och konstaterar att det är bland annat veckostädningarna som påverkas, tvärtemot vad Magdalena Andersson hävdar i SVTs Aktuellt 10 juni, 2014.

Enligt About Times analys visar ett exempel med en veckostädning på 4 timmar och ett timpris på 400 kr att priset passerar Socialdemokraternas tak med 33 200 kr.

"Jag vet inte vad Magdalena har fått för priser på hembiträde, som hon kallar det, och andra hushållsnära tjänster, men det är enkelt att konstatera att det inte behövs en 40 timmars vecka för att passera Socialdemokraternas tak. Det räcker med 2,5 timme per vecka, dvs en skillnad på 94% jämfört med hennes information. Detta förutsätter dessutom att personen inte nått taket på grund av Rot. De som påverkas är alltså de som behöver det mest, barnfamiljer och äldre." säger Göran Gustafsson, VD About Time AB.

About Time har under april och maj, 2014 utfört en enkät bland Rut-företagare och kan konstatera att det största hindret för vidare expansion är den osäkerhet som finns för Rutavdraget. Källa: http://abouttime.se/rutbarometern/rutbarometern-2014/ 

"Många av Rutföretagen har genomgått en kraftig expansion och behöver göra investeringar i personal, lokaler och administrativa verktyg. Den osäkerhet som valet innebär gör att företagen inte vågar ta steget vidare, och det är givetvis olyckligt när det i alla andra avseenden är en mycket positiv bransch som både ger avlastning till hemmen och jobb till många arbetslösa." säger Göran Gustafsson

Ämnen

 • Politik
 • Företagande
 • Data, Telekom, IT
 • Media, kommunikation
 • Tjänster, konsult, service

Taggar

 • rut
 • rut affärsseminarium
 • hushållsnära tjänster

Regioner

 • Västra Götaland
 • Skåne
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Uppsala
 • Västmanland
 • Östergötland

About Time AB är Sveriges ledande IT-företag inom branschen hushållsnära tjänster. Under mer än tio år har vi utvecklat IT-lösningar för och med branschen som gett oss djup kunskap inom IT och systemutveckling samt tjänsteföretagens affärsprocesser. Vår nya mobila webbaserade plattform är TimeWave 2 som innehåller hela affärsflödet med kunder & CRMschemaläggningtidrapporteringlönfakturering och rot- och rutavdrag med inbyggda finesser som SMS och karta.