Skip to main content

AcadeMedia bidrar i forskning om integration

Nyhet   •   Nov 20, 2017 17:00 CET

Hur kan fler nyanlända kvinnor komma i arbete? Vilken roll spelar förskolan för nyanlända barns utveckling och föräldrars jobbchanser? Vilka chefer och företag bryter utanförskap och anställer utrikes födda från arbetslöshet?

Dessa och liknande frågor ställs i SNS nya forskningsprojekt Lärdomar om integration där AcadeMedia tillsammans med flera andra aktörer bidrar med erfarenheter. Målet med projektet, som sträcker sig över tre år, är att ta fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar. Fokus ligger på arbetsmarknad och utbildning.

Paula Hammerskog är AcadeMedias kommunikationsdirektör och företrädare i SNS-projektet.

– Integrationsfrågan är en av våra mest brännande samhällsfrågor, och samarbetsprojekt som detta där många offentliga och privata aktörer tillsammans arbetar mot samma mål behöver vi se fler av, säger hon.

Referensgruppen som AcadeMedia ingår i består av företag, fackförbund, myndigheter, kommuner och representanter från civilsamhälle och föreningsliv. Att forskarna för dialog med beslutsfattare från myndigheter och näringsliv ger värdefulla insikter från praktiken och medverkar till att forskningsresultaten i högre utsträckning kan användas som underlag för välgrundade beslut.

– Forskarna styr naturligtvis själva sitt arbete, vår uppgift är att komma med idéer, dela med oss av erfarenheter och erbjuda oss själva som forskningsmaterial, säger Paula Hammerskog.

Följande organisationer deltar i projektet

A2B Sverige, AcadeMedia, Anthon B Nilsen, Arbetsförmedlingen, Axfood, Axfoundation, Bemanningsföretagen, Finansdepartementet, Ledarna, Röda Korset, Samhall, Scania, Stockholm stads utbildningsförvaltning, Svenska Fotbollförbundet, Skanska, Sveriges Kommuner och Landsting, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen. Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet, deltar som representant för SNS Vetenskapliga råd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy