Gå direkt till innehåll
ADDI Medical tecknar distributörsavtal med Medicolle

Pressmeddelande -

ADDI Medical tecknar distributörsavtal med Medicolle

ADDI Medical har tecknat distributörsavtal med medicinteknikföretaget Medicolle kring beslutsstödet HOPE DigiROP för screening av prematura barn med ökad risk för blindhet, ROP (Retinopathy of prematurity). Avtalet omfattar HOPE Practitioner/DigiROP och HOPE App/ParentROP som både stödjer den kliniska vården och föräldern till det barnet. Avtalet löper på 3 år och ger Medicolle exklusiv försäljningsrätt på den Skandinaviska marknaden och norra Europa.

ADDI Medicals beslutsstöd HOPE DigiROP för screening av prematura barn med risk för ROP kommer att vara direktintegrerad med bildsystemet MedDream från Medicolle. Bilder som är tagna på patienter kan via HOPE DigiROP automatiskt hämtas och visas upp i bildsystemet MedDream. Det innebär att vårdpersonal har dokumentationen samlad i ett system, i stället för som idag, presenterad i olika system. På så sätt erbjuds en helhet med både RIS (HOPE DigiROP) och PACS (MedDream).

Det finns även möjlighet att visa avidentifierad RIS-data med tillhörande avidentifierade bilder. Tjänsten kommer att levereras till vården som en SaaS-lösning.

”Vi är oerhört glada över att vi har tecknat avtal med vår första samarbetspartner och distributör i Skandinavien och norra Europa. Detta är ett bevis på att våra lösningar för screening av prematura barn efterfrågas och uppskattas på en bredare marknad”, säger Nina Sellberg, VD Addi Medical.

Årligen blir 20 000 för tidigt födda barn i världen blinda på grund av sjukdomen ROP. Ungefär en fjärdedel av alla barn som föds före vecka 31 riskerar att få prematuritetsretinopati. Hos de barn som är födda vecka 27 eller tidigare är risken mer än 50 procent.

”Att vi genom samarbetet kan stödja vården att förhindra att fler förtidigt födda barn blir blinda på grund av sin sjukdom, det är en stor glädje för mig och mina kollegor inom ADDI Medical” sägerNina Sellberg, VD ADDI Medical.

”Vi ser en stor potential för hela vår marknad med det här samarbetet. ADDI Medicals helt unika beslutstöd för vårdpersonal som arbetar med ROP blir ett perfekt komplement till våra diagnostiska instrument. Vi kommer nu att kunna erbjuda en mycket starkare och mer komplett portfölj”, säger Anders Fransén, VD Medicolle.

Fakta om HOPE DigiROP

DigiROP är ett evidensbaserat beslutsstödsystem som används i den kliniska vårdverksamheten för screening och behandling av prematura barn som löper risk att drabbas av sjukdomen Retinopathy of prematurity (ROP). Med DigiROP erbjuds vården ett strukturerat vårdförlopp, där dagens manuella screeningprotokoll är digitaliserade. En automatiserad sammanställning av ROP Score ger också läkaren förslag på nästa kliniska åtgärd för barnet. Genom sammanhållen journalföring stöds kommunikation mellan vårdpersonal vid olika vårdenheter.

För att stödja patientinteraktionen erbjuds föräldern till barnet HOPE app/ParentROP som en del av vårdens HOPE DigiROP. Syftet med appen är att skapa en ökad trygghet genom en tätare och effektivare kommunikation mellan vården och föräldern. Med hjälp av appen kommer föräldrarna att kunna följa sitt barns ROP Score och få förklaringar till vad de olika resultaten innebär. Appen ska också ge föräldern möjlighet till större förståelse för sitt barns tillstånd över hela behandlingsprocessen. Som tillägg finns i appen en stor kundskapsdatabank där föräldrarna själva kan hitta information om sitt barns sjukdom.

https://www.addimedical.se/losningar/hope-databroker/

Fakta om MedDream

MedDream är ett leverantörsoberoende och kraftfullt verktyg för lagring av alla typer av medicinska bilder. MedDream är certifierad enligt MDR och erbjuder både granskning och PACS lagring i DICOM format. Webbaserade MedDream kräver ingen installation och genom att vara helt leveratörsneutralt, hanterar den otaliga bildkällor så som radiologi, kardiologi, video och oftalmologi m.m., vilket även gör det möjligt att komplettera ROP bilder med andra relevanta bilder vid behov, samt att kommunicera dem via DICOM standarden. Äntligen är det möjligt att samla bilder från vårdens alla bildproducerande enheter på ett och samma ställe och presentera de enligt varje enskild disciplins önskemål.

Ämnen


ADDI Medical

Vi på ADDI Medical är experter inom olika områden men vi delar samma vision att med digitalisering automatisera avancerade vårdplaner och erbjuda en ny form av digifysisk vård för patienter och vårdpersonal. Genom att tillgängliggöra egenvård får patienten möjlighet att på sina villkor vårda sig på ett enkelt sätt. Samtidigt som vården blir mer effektiv, serviceinriktad och individanpassad.

HOPE kopplar samman information kring en patients hälsovård med egenvård och möjliggör för patienten att äga sin hälsodata samt säkert dela denna hälsodata med t.ex. akademin och läkemedelsindustrin. HOPE är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa snabbare och säkrare informations-flöden för alla involverade aktörer i en patients hälsoresa. På så vis stödjer vi också Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter.

Medicolle

Medicolle är ett svenskt bolag grundat 1982 med inriktning på oftalmologiska utrustningar och tillbehör, men med ny ledning och ägare breddar Medicolle nu sitt område med mer mjukvara för att kunna erbjuda helhetslösningar. Medicolle har en neutral inställning till marknaden och låser sig inte vid ett specifikt märke, utan vill att kunden ska kunna välja det som ger mest värde. Bildsystemen till exempel är därför neutrala och standardiserade för att även kunna samverka med andra befintliga utrustningar.

De utrustningar Medicolle erbjuder är utvalda för att vara så prisvärda och enkla att använda som möjligt och samtidigt erbjuda högsta möjliga kvalitet, samt stödja internationella standarder. Medicolle har sitt säte i Tyresö strax utanför Stockholm och är verksamma i hela Norden.

Namnet kommer från ”Medical Collection” och som det antyder är det inte låst till bara ögon, vilket Meddream också är ett tecken på. Inom Medicolle finns lång erfarenhet av bildgenererande utrustning inom vården, från alla discipliner.

Kontakter

Nina Sellberg

Nina Sellberg

Presskontakt VD 0705347555
ADDI Medical AB
Svärdvägen 25B
18233 Danderyd
Sweden