Gå direkt till innehåll
Adma Förvaltnings AB lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa

Pressmeddelande -

Adma Förvaltnings AB lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.


Adma Förvaltnings AB (“Adma”), ett av Greg Dingizian helägt bolag, lämnar härmed ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Doxa (”Aktierna”) till Adma (”Erbjudandet”). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm (“First North”).

Läs mer på https://admaforvaltning.se/erbjudande/

Ämnen


Adma Förvaltnings AB är ett familjeägt investmentbolag med bas i Malmö. Vår ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang, med innehav huvudsakligen inom fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag.

För mer information, se www.admaforvaltning.se

Relaterade nyheter

Välkommen till Adma Förvaltnings AB!

Adma Förvaltnings AB är ett familjeägt investmentbolag med bas i Malmö. Vår ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang, med innehav huvudsakligen inom fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag.

Adma Förvaltnings AB
Ribersborgsvägen 17
217 53 Malmö
Sverige