Gå direkt till innehåll
Adma Förvaltnings AB ökar innehavet i Safeture AB

Pressmeddelande -

Adma Förvaltnings AB ökar innehavet i Safeture AB

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), som är helägt av Greg Dingizian är största ägaren av Safeture AB. Adma har idag förvärvat 1.241.773 aktier i Safeture AB. Priset per aktie i förvärvet uppgick till 6.00 kronor. Efter förvärvet uppgår Adma Förvaltnings AB:s ägande i Safeture AB till  35.1 procent av totalt antal aktier och röster.

Adma Förvaltnings AB avser att inom fyra veckor återkomma med ett offentligt uppköpserbjudande enligt bestämmelserna om budplikt i Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar.

För ytterligare information, vänligen kontakta Greg Dingizian, 0733-98 40 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 10.00

Ämnen

Regioner


Adma Förvaltnings AB är ett privatägt holdingbolag med bas i Malmö. Innehaven är främst inriktade på fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag. Adma driver även genom det helägda dotterbolaget Agartha AB en internationell satsning inom växtbaserad mat.

För mer information, se www.admaforvaltning.se

Relaterade nyheter