Gå direkt till innehåll
Adma offentliggör resultatet av erbjudandet till aktieägarna i Doxa och förklarar erbjudandet ovillkorat och avslutat

Pressmeddelande -

Adma offentliggör resultatet av erbjudandet till aktieägarna i Doxa och förklarar erbjudandet ovillkorat och avslutat

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.


Adma offentliggör resultatet av erbjudandet till aktieägarna i Doxa och förklarar erbjudandet ovillkorat och avslutat

Läs mer på https://admaforvaltning.se/erbjudande/

Ämnen

Regioner


Adma Förvaltnings AB är ett privatägt holdingbolag med bas i Malmö. Innehaven är främst inriktade på fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag. Adma driver även genom det helägda dotterbolaget Agartha AB en internationell satsning inom växtbaserad mat.

För mer information, se www.admaforvaltning.se

Välkommen till Adma Förvaltnings AB!

Adma Förvaltnings AB är ett familjeägt investmentbolag med bas i Malmö. Vår ägarroll baseras på ett aktivt och långsiktigt engagemang, med innehav huvudsakligen inom fastighetssektorn samt små och medelstora tillväxtbolag.

Adma Förvaltnings AB
Ribersborgsvägen 17
217 53 Malmö
Sverige