Gå direkt till innehåll
Visionsbild Skeppsbron. Kred: Kanozi Arkitekter
Visionsbild Skeppsbron. Kred: Kanozi Arkitekter

Pressmeddelande -

Fem byggherrar utsedda att utveckla kvarteren på Skeppsbron

I ett av Göteborgs hetaste områden, Skeppsbron på Södra älvstranden, pågår nu en efterlängtad ansiktslyftning. Nästa steg är att utveckla 450 bostäder och 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, kontor och framför allt – skapa göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

Älvstranden Utveckling har idag fattat beslut om tilldelning på den markanvisning som utlystes i början av året. Den intresserade många starka aktörer där de allra flesta mötte anvisningens högt ställda kvalitets- och hållbarhetskrav. Utvärderingen gjordes i form av en sammanvägning av bedömd kvalitet och offererat pris.

De byggherrar som fått tilldelning är:

Byggrätt A, 12930 kvm:             Veidekke Bostad AB 
(arkitektkontor: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB)

Byggrätt B, 12160 kvm:             AF Projektutveckling AB
(arkitektkontor: Okidoki Arkitekter AB)

Byggrätt C,    400 kvm:             Studor AB
(arkitekt: Susan Dahllöf, Studor)

Byggrätt D,    360 kvm:             BJC Group AB
(arkitektkontor: Kjellgren Kaminsky Architecture AB)

Byggrätt E,    400 kvm:             TB Projekt Väst AB,
(arkitektkontor: Tengbom)

Byggrätt F,     300 kvm:             BJC Group AB,  
(arkitektkontor: Kjellgren Kaminsky Architecture AB)

De anvisade kvarteren avser bostadsrätter.

- Nu när kvarterens byggaktörer är utvalda tar vi ett stort kliv framåt i utvecklingen av Skeppsbron, det känns mycket positivt. Det blir en viktig pusselbit i helheten, säger Mattias Jonsson styrelseordförande, Älvstranden Utveckling.

Utvecklingen av Skeppsbron sker i flera etapper där nytt resecentrum och spårväg redan finns på plats. Byggnation av det långsträckta kajgaraget pågår genom Parkeringsbolaget och Higab har dragit igång upprustningen av fastigheten Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren). Kommande pusselbitar blir utveckling av kvarter med bostäder och levande bottenvåningar samt allmän plats med grönytor, kajer, promenadstråk längs älven och ett utomhusbad.

Rune Arnesen, projektchef Skeppsbron, Älvstranden Utveckling understryker: 
- Mötesplatsen ska möjliggöra att alla göteborgare kommer nära vattnet och kan umgås på lika villkor. Skeppsbron är till för alla, inte bara för de som bor i området. Detta var en bärande del i en omfattande dialogprocess som genomfördes för ett tiotal år sedan. Den tanken finns kvar i hjärtat av visionen för Skeppsbron. Det här ska bli en ny självklar mötesplats i Göteborg. Våra utvalda aktörer är alla införstådda med vad vi tillsammans ska skapa på Skeppsbron. Det känns mycket bra.

Älvstranden Utveckling startar ett nytt byggherrekonsortium
Arbetet med att utveckla kvarteren kommer att ske i ett konsortium som leds av Älvstranden Utveckling där markanvisade byggherrar, övriga tillkommande aktörer och fastighetsägare ingår. I den samverkansformen tar alla aktörer gemensamt ansvar för att utformningen av Skeppsbron uppfyller de kvalitets- och hållbarhetskrav som ställdes vid markanvisningen. Att utveckla områden i konsortieform är en väl utvecklad modell för genomförande av både volym och kvalitet. Idag driver Älvstranden Utveckling 6 konsortier i olika skeden. Förra året färdigställdes närmare 700 bostäder i dessa och i år ligger prognosen på drygt 600 färdigställda bostäder inom ramen för bolagets verksamhet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att Frihamnen, Södra Älvstranden, Lindholmen och Gullbergsvass fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Presskontakt

Rune Arnesen

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling 031-368 96 61

Älvstranden Utveckling - I samverkan. För göteborgarna.

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga den politiska visionen om Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads planerande förvaltningar och näringslivet skapar vi en grön, inkluderande och dynamisk innerstad runt älven.

Fakta i siffror:
- 91 medarbetare
- Hundratals samarbetspartners
- Omsättning 2021: 388,6 miljoner kronor
- 59 stycken byggnader
- 337 108 kvadratmeter uthyrningsbar yta
- 1 526 bostäder i produktion 2021
- 91,4 procentig uthyrningsgrad