Pressmeddelande -

60 miljoner kronor till forskning om regenerativ medicin

AFA Försäkring utlyser i samarbete med arbetsmarknadens parter ett femårigt FoU-program om regenerativ medicin. Totalt satsas 60 miljoner kronor på ny forskning.

Det övergripande syftet med FoU-programmet är att bidra till kunskapsutveckling inom området regenerativ medicin med särskild inriktning på sjukdomar som är viktiga orsaker till för tidig död, som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa tillstånd (t ex Parkinsons sjukdom) och cancersjukdomar.

Forskningsområdet regenerativ medicin är brett och omfattar karakterisering av biologiska mekanismer, produktion av stamceller och andra terapiformer, utvecklande av effektiva och säkra sätt att leverera dessa till målorganen samt identifikation av de sjukdomar och skador som är bäst lämpade för behandling med regenerativ medicin.

-AFA Försäkrings FoU-program fokuserar på regenerativ medicin i vid bemärkelse, det vill säga på såväl grundläggande forskning som på kliniska tillämpningar, säger Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring. Målet med vår programsatsning är att få innovativa ansökningar med projekt som testar nya hypoteser eller som innehåller banbrytande idéer både avseende grundläggande forskning och kliniska tillämpningar. Programmet ska även bidra till ökat samarbete mellan forskare som är verksamma inom området regenerativ medicin.

FoU-programmet regenerativ medicin omfattar totalt 60 miljoner kronor och sträcker sig över 5 år. Uppföljningar görs under 2011 - 2015. Årliga redovisningar av forskningen inom FoU-programmet kommer att göras på Medicinska Riksstämman

Urval av projekt sker i samråd med en rådgivande expertgrupp, utsedd av Svenska Läkaresällskapet. I denna ingår även internationella experter. Projekten offentliggörs i början av december 2010 på Medicinska Riksstämman i Göteborg

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen,  AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

 

Ämnen

  • Forskning

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63