Pressmeddelande -

AFA Försäkring på Elmia Arbetsmiljö 2008

"Buller i arbetslivet - från kunskap till praktisk nytta" och "Toleransens gränser - om hot och våld på jobbet" är rubriken på de två seminarier som AFA Försäkring arrangerar på mässan Elmia arbetsmiljö 2008, som pågår 20-22 maj. Besök oss även i vår monter C 02:29.

 Onsdagen den 21 maj kl.9.30 - 11.30
"Buller i arbetslivet - från kunskap till praktisk nytta "

Buller på och utanför våra arbetsplatser är idag ett av de mest utbredda miljöproblemen. Det finns därför ett behov av ny kunskap och framför allt en bättre praktisk tillämpning av kunskapen på våra arbetsplatser.

 "AFA Försäkrings FoU-program om buller i arbetslivet"  - Hans Augustson, chef, FoU-beredningen, AFA Försäkring 

"Bullerexponeringar och besvär i arbetslivet - en översikt"  - Ulf Landström, professor, Högskolan i Gävle 

"Vilka hörselskador uppkommer i dagens arbetsliv?" - Ann-Christin Johnson, docent, Karolinska Institutet 

"Stress och ohälsa på grund av buller på våra arbetsplatser" - Daniel Västfjäll, fil.dr, tekn.dr, Chalmers Tekniska Högskola 

"Huller om Buller - en utbildningsturné för att minska buller i förskolan" - Maria Blom, projektledare, AMMOT 

Arrangör: AFA Försäkring


 Torsdag 22 maj, kl 09.30 - 11.30
"Toleransens gränser - om hot och våld på jobbet "

Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. De som råkar ut för detta utsätts ofta för någon form av fysisk skada och/eller långvariga psykiska besvär.

I detta seminarium diskuteras förebyggande insatser, vad som egentligen är en rimlig tolerans och vad som är bästa hjälpen för den som har blivit utsatt för våld eller hot om våld.

Vid seminariet deltar Marie Liljeqvist, leg psykoterapeut, Kris- och Traumacentrum, Danderyds sjukhus, Reidun Nyborg, leg sjuksköterska och kognitiv beteendeterapeut med 20 års erfarenhet av debriefing av personer som utsatts för rån, Ned Carter från Sveriges Kommuner och Landsting,  Anna Hellström, Transport och Anders Eklund, Lärarförbundet.
Moderator är Louise Hertzberg, AFA Försäkring.

Arrangör: AFA Försäkring, LO, Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer om Elmia Arbetsmiljö  http://www1.elmia.se/arbetsmiljo/

För ytterligare information kontakta:
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-6964854, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. AFA Försäkring tilldelades 2007 "Utmärkelsen Svensk Kvalitet" www.afaforsakring.se 

Ämnen

  • Arbetsliv

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Presskontakt

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63