Pressmeddelande -

AFA Försäkring på WorkingLife 2008

Möt forskare och ta del av aktuell forskning på WorkingLife 2008!AFA Försäkring deltar i WorkingLife 2008 på Globen i Stockholm den 7- 8 oktober med presentationer och seminarier kring forskning som fått stöd av AFA Försäkring.

Seminarium: "Vad kännetecknar företag med friska medarbetare?"
8 oktober kl.13.15
Det lönar sig att ha friska medarbetare - ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster, sjukfrånvaron är lägre i företag som rekryterar sina chefer internt och som har rutiner för rehabilitering. Det är några slutsatser från det unika projektet "Hälsa och framtid" där forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet har samarbetat med stöd av bland andra försäkringsbolagen AFA Försäkring och Alecta. Enligt forskarna handlar det till stor del det om att företaget är medvetet om vilka faktorer som påverkar arbetshälsan. Men det avgörande är hur väl företaget lyckas få in hälsoarbetet i verksamheten och hur de hanterar detta arbete som en pågående process. Från forskargruppen medverkar bland andra professor Eva Vingård från Uppsala Universitet tillsammans Hans Augustson från AFA Försäkring.

Möt forskare på Forskningsscenen!
Besök WorkingLifes forskningsscen för samlad aktuell arbetslivsforskning. Här presenteras bland annat några forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring

7 oktober kl.10.15
Bort med bullret på jobbet - var bullrar det och hur får vi bort det? Professor Ulf Landström, Högskolan i Gävle

7 oktober kl.12.00
Effektiva åtgärder och nya lösningar för kvinnors arbetsmiljö inom Industrin. Fil.mag Lisa Schmidt, IVL Svenska miljöinstitutet

7 oktober kl.15.15
Att lösa arbetsmiljöproblem- en uppgift för arbetsplatser eller för forskare?Tekn.dr Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska miljöinstitutet

8 oktober kl.10.15
Framgångsrik rehabilitering leder tillbaka till arbetet. Professor Eva Vingård, Uppsala Universitet.

8 oktober kl.12.00
Informationssystem som säkrar arbetsmiljön för företag, kommuner och landsting. Analytiker Lars Gunnar Lindberg, AFA Försäkring

8 oktober kl.15.00
Effekter av övervikt och fetma på utslagning från arbetsmarknaden och förtida död. Med.dr Martin Neovius, Karolinska Institutet

Stora Arbetsmiljöpriset
Juryn har valt ut 6 slutfinalister av 102 kandidater som slåss om att få Stora Arbetsmiljöpriset, som i år delas ut för sjunde gången. Representant från webbplatsen suntliv.nu - som drivs av AFA Försäkring - är med i den jury som utser pristagarna i Stora Arbetsmiljöpriset 2008.

Läs mer om priset här: http://www.arbetsmiljoforum.se/viewNavMenu.do?menuID=26  och www.suntliv.nu

Läs mer om WorkingLife 2008 på http://old.arbetsmiljoforum.se/workinglife/

För ytterligare information kontakta:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, hans.augustson@afaforsakring.se

Benny Nyberg, informatör, AFA Försäkring, 08-6964612, benny.nyberg@afaforsakring.se

RolfEriksson, pressansvarig , AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2007 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring
administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten ärockså att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. AFA Försäkring tilldelades 2007 "Utmärkelsen Svensk Kvalitet". www.afaforsakring.se

AFA Försäkring i siffror:
550 medarbetare *Antal försäkrade: drygt 3 miljoner * Skadeutbetalningar till försäkrade: cirka 10 miljarder kronor * Premieintäkter: drygt 10 miljarder kronor * Förvaltat kapital: 215 miljarder kronor * Forskningsanslag: 150 miljoner kronor till forskning som förebygger ohälsa och arbetsskador.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Presskontakt

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63