Pressmeddelande -

Byggsektorns företag och organisationer i nytt samarbete för att minska arbetsskadorna

Nu går företagen i byggsektorn samman i ett omfattande program för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Bakom programmet står NCC, Skanska, JM, Peab och Bravida tillsammans med arbetsgivaren Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads. Programmet löper under fem år och för 2006 har AFA Försäkring anslagit 5 180 000 kronor. År 2005 tog den europeiska byggbranschen ett beslut att samfällt arbeta för en bättre och säkrare arbetsmiljö på alla nivåer. Programmet Säkerhet, miljö och produktivitet – branschprogram för den svenska byggsektorn 2006-2010 består av tre delar: 1. Gemensamt kvalitetssystem för arbetsmiljörevision Programmet ska utveckla, anpassa och prova ut ett för byggbranschen gemensamt kvalitetssystem för att bedöma arbetsmiljön. Systemet ska koppla samman arbetsmiljö, hygien, säkerhet och ergonomi med kostnader, produktionsteknik och produktivitet. Det ska också vara kopplat till skade- och sjukskrivningsdata på yrkes-, företags- och branschnivå. Systemet ska kunna användas för att värdera rutiner och praxis i hela byggprocessen, från projektering till byggnation och användning. 2. Bättre utbildning för arbetsmiljöingenjörer Också utbildningsmaterialet för branschens arbetsmiljöingenjörer ska utvecklas. Materialet ska inkludera de nya kunskaper som arbetet med kvalitetssystemet för arbetsmiljö genererar. 3. Bättre teknik ger färre arbetsskador Med bättre byggteknik, utrustning och arbetsmetoder kan arbetsskadorna minska. Delprojektet ska bland annat utveckla projekteringsteknik med fokus på arbetsmiljö, förbättra logistiken för materialhantering, värdera arbetsmiljöeffekterna av ökad prefabricering av byggmateriel, utforma bilningsfria byggen, samt anpassa industriella lyftdon till manuell hantering. Branschråd Programmet leds av ett branschråd där samtliga organisationer samt AFA Försäkring ingår. Delprojekten i programmet genomförs i samarbete mellan forskare och företagens experter. För ytterligare information kontakta Tore J Larsson, AFA Försäkring, 0708-93 95 74 AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Ämnen

  • Arbetsliv

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63