Pressmeddelande -

​Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning.Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får 3 687 000 kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Åderförkalkning är en kronisk inflammation i blodkärlväggarna, ett tidigt tecknen på hjärt-kärl-sjukdom, men som kan vara symptomfri i flera decennier. Forskarna har inte kunnat göra stora befolkningsundersökningar därför att den metod som hittills använts, kontraströntgen av blodkärlen, innebär risk för allvarliga biverkningar. Men nu finns nya metoder utan dessa risker.

Forskarna undersöker individer i åldrarna 50-65 i en stor pågående svensk studie om hjärt- och lungsjukdomar, SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study), för att se om de har tecken på åderförkalkning. De kommer också att få svara på enkäter som mäter stress på arbetet, utifrån två beprövade modeller inom stressforskningen, krav–kontroll och ansträngning-belöning. Projektet pågår 2016 och 2018

Kan forskarna visa att arbetsrelaterad psykosocial stress leder till åderförkalkning, ger det ökad kunskap om hur för stressrelaterad hjärt-kärlsjukdom uppstår. På sikt hoppas forskarna att mätning av åderförkalkning kan bli en markör för en ogynnsam arbetsmiljö, som medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Detta är ett av fyra nya forskningsprojekt som fått sammanlagt nära 12 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag i AFA Försäkrings pressrum.

Mer information:

Kjell Torén professor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet,
031-786 6262, 0702-19 07 11, kjell.toren@amm.gu.seSusanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Ämnen

  • Ekonomi, finans

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63

Relaterat innehåll