Pressmeddelande -

Kvinnors arbetsmiljö i industrin på Gilla Jobbet

Kvinnors och ungas arbetsmiljö i industrin lyfts fram under två spännande seminarier på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet

På arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet den 24–25 oktober fylls Stockholmsmässan med olika aktörer från arbetslivet, med utställningar och över 100 seminarier. En stor del av utställningarna och seminarierna bygger på de satsningar arbetsmarknadens parter gör på förebyggande arbete och ny forskning inom arbetsmiljö.

AFA Försäkring har finansierat det nyligen avslutade FoU-programmet ”Kvinnor arbetsmiljö i industrin” och på Gilla Jobbet presenteras två av projekten:

Framtidsfabriken – en konceptfabrik utvecklad av kvinnor och unga
Tid: onsdag 24/10 kl. 11:30-12:15
Plats: Lokal C6

Hör om hur kvinnors och ungdomars inflytande över utformning av industrin kan locka arbetskraft. Svensk industri står inför stora utmaningar och det handlar inte enbart om global konkurrens. De kommande årens stora pensionsavgångar och ung arbetskraft som inte vill jobba inom industrin är också ett hot mot tillväxten. Projektet Framtidsfabriken, som bedrivits vid Luleå tekniska universitet, har utmanat och bjudit in grupper som normalt inte medverkar i att utforma industrin – kvinnor och ungdomar. Målet har varit att få in nya infallsvinklar och perspektiv som kan bidra till bättre framtida lösningar av industrins arbetsmiljö.

Projektet Framtidsfabriken ingår i AFA Försäkrings FoU-program ”Kvinnors arbetsmiljö i industrin” 

Kontaktperson: Lena Abrahamsson, Professor, Luleå Tekniska Universitet, 0920-49 21 07, lena.abrahamsson@ltu.se

Bättre förpackningar för hälsa och ekonomi – Ett seminarium om hur medarbetarnas kunskap och erfarenheter kan skapa bättre hälsa och produktivitet
Tid: onsdag 24/10 kl. 14:45-15:30
Plats: Lokal T33

I princip alla varor måste förpackas för att fraktas och säljas på andra ställen än där de produceras, det är ofta en lång värdekedja. Förpackningarna är utformade för att fungera för varan i första hand och inte för människan som ska hantera förpackningarna. Det är när många kloka huvuden "slås ihop" som vi kan hitta nya lösningar som ger bättre arbetsmiljöförhållanden – i detta fall bättre förpackningar! Lösningar som även bidrar till att både själva förbättringen och produktionskostnad kan gå hand i hand.

Ta del av forskningsprojektet som granskat frågan: "Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin?" De företag som deltog i studien var: Göteborgs Kex i Kungälv, Jästbolaget i Rotebro och Karamellpojkarna i Alingsås. Birgitta Nilsson tar dig med på resan i hur man kommit fram till dessa smarta förpackningslösningar!

Projektet Kan förpackningsproducenter bidra till en förbättrad förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin har ingått i AFA Försäkrings FoU-program ”Kvinnors arbetsmiljö i industrin”

Kontaktperson: Birgitta Nilsson, Forskare, birgitta.nilsson@bahnhof.se, 070-327 67 44

Läs skriften ”Kvinnor inom industrin – forskning om hur arbetsmiljön kan förbättras” – kan laddas ner här

Ackreditering för dig i media till Gilla Jobbet

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Maria Schütt, FoU handläggare, AFA Försäkring, 0706-96 49 74, Maria.Schutt@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • gilla jobbet
  • forskning
  • forskare
  • arbetsskador
  • arbetsmiljö
  • arbetsliv
  • afa försäkring

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Presskontakt

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63

Relaterade event