Pressmeddelande -

Ny temaserie på www.suntliv.nu: När jobbet sliter – om belastningsbesvär

Belastningsskador toppar fortfarande sjukskadestatistiken. Vi vet att varierande arbetsuppgifter, täta pauser, lära sig lyfta rätt och bra arbetsredskap är viktigt för att undvika problemen. Men trots all kunskap fungerar det inte i praktiken. Idag startar en ny temaserie på Suntliv.nu som diskuterar olika aspekter på belastningsbesvär. - De tror jag är stark. Men det jag är bra på är teknik. Brudar på 55 kilo kan också klara av det om de gör rätt, säger undersköterskan Sören Sundin. Sören jobbade tidigare som skogsarbetare, ett traditionellt, manligt, fysiskt krävande arbete. Men främst är det femton års karateträning som har lärt honom rätt lyft- och förflyttningsteknik. Han har lärt sig lägga tyngdpunkten rätt. Stress avgörande Också stressen i arbetslivet har gjort att belastningsbesvär är ett stort problem. Pia Schelin på Kommunals branschråd för äldreomsorgen menar att man ofta är så stressad att man inte hinner plocka fram hjälpmedel och då gör lyft som ger slitage. Hon talar också om att de som drabbas sällan vill säga ifrån och då sticka ut som obekväma. Enligt den förre LO-utredaren Carina Nilsson är belastningsskador följderna av underbemanning och neddragningar. Hon säger att många anser att belastningsskador är psykosociala eller beror på att man motionerar för lite. Men det är att göra det till ett individproblem snarare än ett organisationsproblem. Forskning visar också att psykisk press gör oss känsligare för belastning. Utsätts vi för både stress och belastning dubbleras risken att få ont. Ensidigt arbete den största risken Men den största ökningen av belastningsbesvär idag beror på arbeten som innebär många lätta, statiska och repetitiva belastningar, till exempel datorarbete, sortering och arbete i kassa. Frågan är vad som krävs för att bekämpa detta. Vissa får ont och andra inte Varför vissa får ont och andra inte trots samma arbetsuppgifter vet man inte riktigt ännu. Idag pågår forskning om hur människor utnyttjar sin muskelkapacitet och om olika individers förmåga att variera belastningen. Om webbplatsen suntliv.nu Webbplatsen suntliv.nu har funnits i tre år och är idag en av de mest besökta sajterna om arbetsmiljö och hälsa med sina cirka 45 000 besök per månad. Webbplatsen är en del av arbetsmiljöprogrammet för kommuner och landsting med samma namn. För ytterligare information kontakta: Johanna Sarfati, pressansvarig AFA Försäkring, Arbete och Hälsa, 08-696 48 18, 0708-93 95 18 Mette Lagergren, redaktör AFA Försäkring, Arbete och hälsa, 08-696 48 04, 0708- 93 95 99 Sunt liv är ett program för bättre arbetsmiljö och hälsa inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala företag. Programmet har tagits fram av AFA Försäkring i samarbete med Karolinska Institutet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO. AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och enskildas livskvalitet. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63