Pressmeddelande -

Ökad kundorientering – Markko Waas ny chef för Affärsutveckling hos AFA Försäkring

- AFA Försäkring strävar efter att öka lyhördheten för våra kunders och uppdragsgivares krav på vår verksamhet. Det övergripande ansvaret för att driva denna utveckling får den nya avdelningen Affärsutveckling, säger Anita Johansson, chef område Försäkring. Markko Waas med sin breda erfarenhet från försäkringsbranschen kommer att leda detta arbete.

Markko Waas har närmast arbetat som affärsutvecklingschef på Gjensidige Försäkring. Innan Gjensidige arbetade Markko Waas 10 år på If Skadeförsäkring. Där var han bland annat underwritingchef för personförsäkring, i ansvaret ingick även arbetsskadeförsäkring i Finland, Norge och Danmark.

Den nya avdelningen kommer bland annat ansvara för vidareutvecklingen av service till arbetsgivare och försäkrade där den nya kundwebben är ett bra exempel. Hantering av kundklagomål och kundundersökningar är andra områden som avdelningen kommer att ansvara för. Markko Waas kommer att rapportera till Anita Johansson och ingå i område Försäkrings ledningsgrupp.

Mer information:
Anita Johansson, chef område Försäkring, 0703-776 006
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • tfa; kollektivavtal
  • avtalsförsäkring
  • arbetsskadeförsäkring
  • afa försäkring

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63