Pressmeddelande -

Rörlighet – trivsel, inlåsning, falsk trygghet - ny temaserie på www.suntliv.nu

Suntliv.nu:s nya temaserie handlar om rörlighet i arbetslivet. Att byta jobb kan vara en fantastisk chans - eller så är det alltför riskfyllt att lämna det trygga -även om man inte trivs med det.

Många i Sverige upplever inlåsning, att de är på fel arbetsplats eller i fel yrke. Ändå stannar de. På många håll görs nu försök för att underlätta för människor att våga. För ett fast jobb där man inte trivs är inte så tryggt som det kan verka, det kan göra en sjuk. För arbetsgivaren är det också negativt med personal som inte trivs, men även ledningen kan tveka att öka rörligheten.

Visst är det väl skönt att säga upp sig - skriver vår krönikör Michael Nyhaga. Och det är sant - när det är självvalt. Ärrörligheten påtvingad är vinsten mer tveksam, den positiva känslan är beroende av att man upplever kontroll och inflytande.

Att våga röra på sig behöver inte vara så dramatiskt, på många håll görs försök till mer flexibilitet i det lilla. I Malmö får LSS-personal hoppa in på fler ställen, först var det protester men när man fick välja typ av brukare dog motståndet.

Välkommen tillsuntliv.nu:s temaserie om rörlighet i arbetslivet. www.suntliv.nu/rorlighet

Sunt liv är en webbplats om arbetsmiljö och hälsa för kommuner, landsting, regioner och Pacta företag. Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO.

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten ärockså att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Även parterna inom kommun- och landstingssektorn har givit oss i uppdrag att förvalta vissa avtalsförsäkringar. AFA Försäkring tilldelades 2007 "Utmärkelsen Svensk Kvalitet". www.afaforsakring.se

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63