Pressmeddelande -

Seminarium: Varför slutar kommunala chefer?

Vad säger forskningen om varför chefer slutar, stannar eller gör en bra karriär i offentlig sektor? Det ska ett forskningsprojekt som beviljats medel från AFA Försäkring undersöka. Forskningsprojektet som leds av professor Annika Härenstam, Göteborgs universitet, presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 16 maj.

Projektet är en del av CHEFiOS, forskning om organisatoriska förutsättningar för välfungerande chefskap i offentlig sektor.I projektet ingår en kunskapsöversikt om chefsrörlighet och chefshållbarhet, enkäter och studier som ska ge fördjupad förståelse av varför chefer slutar. 

Vidare så kommer man i projektet undersöka manliga och kvinnliga chefers karriärmönster och hur förutsättningarna för att chefer ska vilja stanna påverkas av om det är en mans- eller kvinnodominerad verksamhet.

Under seminariet presenteras resultat från CHEFiOS-projektets första del, en enkätstudie om chefers arbetssituationer i olika kommunala verksamheter; skola, vård, omsorg och teknisk service.

I seminariet deltar professor Annika Härenstam och doktorand Linda Wallin vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, och fil dr Katrin Skagert, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen.

Tid: Måndagen den 16 maj kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30
Plats: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm, Hörsalen nb

Media är välkomna att närvara!

Anmälan till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se, senast den 13 maj!

Mer information:
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Ämnen

  • Arbetsmiljö

Kategorier

  • offentlig sektor
  • arbetsliv
  • forskningsanslag
  • forskning
  • afa försäkring

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63