Pressmeddelande -

Pressinbjudan - Sveriges största undersökning om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vid ett seminarium den 2 juni presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag.

Under seminariet redovisas bland annat de farligaste jobben, de vanligaste orsakerna till allvarliga olycksfall, utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall, köns- och åldersskillnader samt vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen.

Nytt i årets rapport är specialstudier om skador till följd av hot, våld och rån för yrkesgrupperna fordonsförare (buss- och spårvagnsförare, bil- och taxiförare och lastbilsförare), socialsekreterare psykologer, kuratorer och mentalskötare. Rapporten redovisar också en djupare analys av de skador som uppstår när man använder lyftanordning.

Rapporten bygger på AFA Försäkrings skadestatistik.

Media välkomnas till presentationen.

Även representanter för arbetsgivar- och fackförbund samt branschförbund inom både privat och offentlig sektor är inbjudna.

                       Datum:         Onsdagen den 2 juni
                       Tid:               9.00- 10.30 (Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.30)
                       Adress:         AFA Försäkring
                                            Klara Södra Kyrkogata 18
                                            106 27 Stockholm
                       Lokal:           Hörsalen

Vänligen e-posta din anmälan till rolf.eriksson@afaforsakring.se

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77,
Maria Nordin, kommunikatör, AFA Försäkring, 08-696 4615, 0708-92 85 97

I AFA Försäkrings databaser finns unik information om orsaker till sjukdomar och skador på svensk arbetsmarknad. Skadedatabasen är en viktig kunskapskälla och beslutsunderlag för parternas stöd till forskning och utveckling och
skadeförebyggande verksamhet.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Ämnen

  • Arbetsmiljö

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kontakter

Caroline Rylander

Presskontakt Presschef Pressinformation 08-696 42 63