Gå direkt till innehåll
Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Pressmeddelande -

Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

- Vi delar ut det största belopp någonsin sedan fonden inrättades. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att kunna jämföra afasipatienter nationellt och med detta initiativ skapas förutsättningar för detta. Det kommer att gagna både afasipatienter och den framtida forskningen om afasi, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Nätverket kommer i sitt arbete att utgå ifrån testet CAT - Comprehensive Aphasia Test som är relativt nyframtaget och ska används i en rad olika länder och översätta den till svenska förhållanden. 

- Det krävs mycket arbete för att göra översättningen. Det mesta går inte att översätta direkt utan kräver en anpassning efter svenska förhållanden, berättar Monica Blom Johansson, Logoped och Medicine doktor vid Uppsala universitet och den som kommer att leda arbetet. 

Genom att en mängd länder kommer att använda samma afasitest blir det även möjligt i framtiden att få fram jämförbar statistik kring afasi på internationell nivå.

- Det här är ett projekt som har svårt att få forskningsmedel från andra håll och därför känns det extra viktigt att Afasiförbundet stödjer arbetet, säger Lars Berge-Kleber.

Översättningen kommer att handla om ett brett samarbete mellan Uppsala universitet och forskare vid Göteborgs universitet,  Sahlgrenska Akademin i Göteborg samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Fakta: Forskningsnätverk som översätter CAT-testet består av Monica Blom Johansson (Uppsala Universitet), Elisabeth Ahlsén (Göteborgs universitet), Ingrid Behrns (Sahlgrenska Akademin), Francesca Longoni (Sahlgrenska Akademin), Per Östberg (Karolinska Institutet), Charlotta Saldert (Sahlgrenska Akademin) samt Ingrid Sör (Uppsala universitet).

Fakta: testet afasitestet CAT - Comprehensive Aphasia Test

Testet består av tre olika delar:

1) en kognitiv screening (för att underlätta tolkning av resultaten)

2) en språklig bedömning (baserat på språkliga teorier inom kognitiv neuropsykologi)

3) ett frågeformulär där man frågar efter hur personen med afasi upplever att afasin påverkar dennes vardag och välbefinnande.


Kontakt:

Lars Berge Kleber, Förbundsordförande Afasiförbundet e-post: lars.berge-kleber@afasi.se, telefon: 070-312 74 54

Monica Blom Johansson, Logoped och Medicine dr Uppsala Universitet e-post: monica.blom.johansson@neuro.uu.se, telefon: 018-471 47 47


Relaterade länkar

Ämnen


Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Presskontakt

Berit Robrandt Ahlberg

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59
Linda Bergfeldt

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61

Relaterat material