Skip to main content

Regler sätter stopp för två jobb

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2015 05:00 CET

Mathilda Cederlund har afasi och en lönebidragsanställning på deltid. Hon vill jobba mer och ordnade därför själv ytterligare ett jobb med lönebidrag. Men Arbetsförmedlingen sa nej - den som har lönebidrag kan inte ha två arbetsgivare.

- Det känns jätteförargligt för jag vill verkligen kunna ha två jobb. Men det går inte. Det är till och med så det inte är möjligt att lägga in två arbetsgivare i det system för lönebidrag som Arbetsförmedlingens har. Jag tänker bara, varför inte? Varför ska det vara så omöjligt? säger Mathilda Cederlund.

Ordnade arbete på egen hand
Mathilda är 33 år och har afasi efter en stroke som hon fick 26 år gammal. Hon har ett föräldravikariat på trettio procent hos Afasi Center i Stockholm med lönebidrag. Där arbetar hon med talgrupper i svenska, engelska och matematik samt öppen verksamhet. Vid sidan av driver hon ett eget företag inom grafisk formgivning och tar frilansuppdrag. Detta gör hon på helgerna eftersom reglerna inte tillåter att hon frilansar på vardagar.

Eftersom det varit svårt att få ekonomin att gå ihop samtidigt som orken finns vill Mathilda arbeta mer. Ytterligare en anställning skulle ge tryggare inkomst än tillfälliga uppdrag som frilans.

Afasi Center hade inte möjlighet att utöka hennes tjänst. Mathilda satte därför igång med att leta ytterligare ett jobb. Och hon lyckades. Ersta Second Hand butik behövde en anställd på femtio procent för att sortera, märka upp och sälja i andra hand.

- När jag ringde upp min handläggare på Arbetsförmedlingen fick jag blankt nej. Att ha två jobb med lönebidrag samtidigt var emot deras regler, berättar Mathilda.

Stelbent system
Det är svårt för många med funktionsnedsättning att få jobb utan lönebidrag. Det krävs ofta att arbetet anpassas utifrån att arbetsförmågan är nedsatt eller varierar över tid. Samtidigt är det vanligt med deltidsanställningar.

- För den som har möjlighet att jobba heltid eller nästan heltid och hittar två deltidsjobb, borde Arbetsförmedlingen se till att vara flexibla med lönebidrag. Tiderna förändras och Arbetsförmedlingen måste hänga med, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Kontakt:
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande e-post: lars.berge-kleber@afasi.se telefon: 070-312 74 54

Fakta om lönebidrag
Du kan få lönebidrag om du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen. Syftet med ersättningen är att öka den arbetsökandes möjligheter att få ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas till vara. Lönebidrag gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsande anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid.

(Fakta: Arbetsförmedlingen)

Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten arbetar med frågor som rör barn med språkstörning och deras föräldrar.

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se