Pressmeddelande -

Djurförsäkring ersätter inställd semesterresa

Vem vill åka på semester om den fyrfota familjemedlemmen är sjuk? Och hur stor blir kallduschen när det visar sig att avbeställningsskyddet inte omfattar förhinder på grund av sjuka sällskapsdjur? Därför har Agria utökat en av sina försäkringar till att också gälla avbokningsskydd. – Djuren klassas inte som ”närstående familjemedlem” i resebyråernas avbokningsvillkor. Måste du boka av din semesterresa för att din hund eller katt blir sjuk får du inga pengar tillbaka, berättar Ib Ahlén, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring. Detta är hjärtslitande, tycker Ib. De allra flesta djurägare tar hand om sina djur med stor omsorg och med genuin kärlek. Om ett sällskapsdjur råkar ut för en olycka är det inte många av ägarna som över huvud taget har möjlighet att lämna den hemma. Och av dem som har det är det inte många som vill. – Vem njuter på stranden utomlands när bästa kompisen lider? undrar Ib. Agria Trygghet, som försäkringen heter, introducerades ersatte från början kostnaden för inackordering på djurpensionat, när ägaren blir sjuk. Tanken är att personer som lever ensamma ska ha större möjlighet att ha hund och katt. – Men vi har sett att det finns andra luckor i samhället där djuren och djurägarna behöver extra skydd. Därför har Agria Trygghet utvecklats till att ersätta även avbokningskostnader, avslutar Ib Ahlén. Vill du ha ytterligare information kontaktar Ib Ahlén på telefon 073-964 21 16 eller Cina Seidefors, informationsansvarig, 073-964 20 01 Agria Djurförsäkring är Sveriges enda specialistföretag för djur- och grödaförsäkringar. Vi försäkrar lantbruksdjur, hästar, hundar, katter, gnagare, reptiler, fåglar och lantbruksdjur. År 2005 var premie­intäkten 844 Mkr. Agria Djurförsäkring är certifierat enligt ISO 9001 och 14001, har erhållit Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger och är kvalificerat enligt Investors in People. Agria Djurförsäkring ägs av Länsförsäkringar.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag