Skip to content
Räntespar i Sverige AB
Räntespar i Sverige AB

Press release -

AIFM Group launches new fund "Räntespar."

(Scroll down for Swedish version) 

Swedish fund company AIFM Group (“AIFM”) has formally announced the launch of new fund “Räntespar i Sverige AB,” which has been recently approved by Finansinspektionen. The launch of the fund will mark the first collaboration between AIFM and Räntespar. 

"Our mission is to offer a better alternative to a traditional savings account, simply put, how saving is supposed to be" says Per Thornadsson CEO of the fund.

The fund is suitable for anyone who wants a significantly higher interest rate than the rate on their savings account. It offers good terms with an annual interest rate of at least 3 months STIBOR + 2.50% with quarterly interest payments and a possible annual payment on excess profit.

By investing in Räntespar, you get exposure to global corporate bonds at low risk due to the credit rating of the bonds. 70% will be invested in bonds with a high credit rating (investment grade rating) in markets across North America, Europe, and the Nordic region.

Subscriptions will be made via www.rantespar.se and www.nordnet.se.

The fund is managed by the fund company AIFM Capital AB, a subsidiary of AIFM Group. The fund will be listed on the Nordic Growth Market (NGM). The first issuance will close on June 11, 2020.

“Räntespar is an exciting product that has a slightly different approach compared to a traditional fixed income fund. We see a great demand for these types of funds, and that demand has not directly decreased lately,” says Johan Björkholm, Deputy CEO at AIFM Group.

AIFM Group is a Sweden-based independent fund company offering a fully compliant, comprehensive infrastructure for portfolio managers and investment professionals looking to set up Swedish domiciled funds. In addition to housing several AIF- and UCITS- funds, AIFM also delivers premier risk management, administration, valuation, and accounting services to fund companies and financial institutions across Europe.

For more information about AIFM Group, visit www.aifmgroup.com or contact Johan Björkholm at johan.bjorkholm@aifmgroup.com or +46 76-809 66 78.


(Swedish version)

Det svenska fondbolaget AIFM Group (”AIFM”) har officiellt gått ut med lanseringen av den nya fonden ”Räntespar i Sverige AB”, som nyligen har godkänts av Finansinspektionen. Lanseringen av fonden kommer att markera det första samarbetet mellan AIFM och Räntespar.

”Vårt uppdrag är att erbjuda ett bättre alternativ än sparkonto, helt enkelt ett sparande som det borde vara.” säger Per Thornadsson VD av fonden.


Fonden Räntespar är en placering som erbjuder ett sparande som det borde vara. Räntespar passar alla som vill ha en betydligt högre ränta än räntan på sitt sparkonto. Bra sparvillkor med en årlig ränta på minst 3 mån STIBOR + 2,50 % med kvartalsvis ränteutbetalning samt eventuell årlig vinstdelning.

Genom att placera i Räntespar erhålls en exponering till låg risk mot globala företagsobligationer. Risken i portföljen är låg eftersom minst 70 % ska placeras i innehav med högt kreditbetyg (investment grade rating) som är etablerade på marknader i Nordamerika, Europa och Norden.

Teckning kommer ske via www.rantespar.se och www.nordnet.se.

Fonden förvaltas av fondbolaget AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group. Fonden kommer att noteras på Nordic Growth Market (NGM). Den första emissionen stänger 11 juni 2020.

”Räntespar är en spännande produkt som har ett lite annorlunda angreppsätt jämfört med en traditionell räntefond. Vi ser en stor efterfråga på dessa typer av fonder, en efterfrågan som inte direkt har minskat senaste tiden”. Säger Johan Björkholm, Deputy-CEO på AIFM Group.

AIFM Group erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group också de riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

För mer information om AIFM Group, besök www.aifmgroup.com eller kontakta Johan Björkholm på johan.bjorkholm@aifmgroup.com eller +46 76-809 66 78.

Related links

Subjects

Tags


AIFM Group is an independent fund company offering a fully compliant, comprehensive infrastructure for AIF- and UCITS- fund management. AIFM offers an innovative solution for portfolio managers and investment professionals looking to set up Swedish domiciled funds. In addition to housing several AIF- and UCITS- funds, AIFM also delivers premier risk management, administration, valuation and accounting services to fund companies and financial institutions across Europe.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact +46 (0)73 537 44 52