Pressmeddelande -

AIK FOTBOLL: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44838 AIK FOTBOLL: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 (NGM: AIK B) Helår 2006: ¨ Nettoomsättningen för året uppgick till 94,1 MSEK (48,2) ¨ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för året uppgick till 20,6 MSEK (-7,0) ¨ Koncernens resultat efter skatt för året uppgick till 15,4 MSEK (-17,0) ¨ Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 2,46 SEK (-5,58) Fjärde kvartalet 2006: ¨ Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,5 MSEK (15,3) ¨ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 3,9 MSEK (-4,7) ¨ Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,8 MSEK (-8,4) Väsentliga händelser efter periodens utgång: ¨ I januari 2007 värvades den jamaicanske mittfältaren Khari Stephenson från GAIS, samt den norske mittbacken Per Verner Vågan Rönning från norska Kongsvinger. ¨ Under det första kvartalet 2007 skrevs ett nytt, fyraårigt avtal med huvudsponsorn Åbro, samt nya, treåriga avtal med dräktsponsorerna Panaxia och Smiths Bil. Försäljning och marknad Under oktober och november spelades avgörande Allsvenska matcher vilket ledde till ett stort publikintresse och god publiktillströmning. Gruppspelet i Royal League mötte ett lägre publikintresse med, för AIK Fotbolls mått, låg snittpublik på matcherna. AIK Fotboll har under 2006 haft en mycket god medieexponering. Avseende TV-exponering ligger Bolaget knappt efter ledande Helsingborgs IF med Henke Larsson, och avseende tidningar leder AIK "exponerings-ligan". Souvenirförsäljningen hade ett år av tillväxt. Bl.a. såldes över 10 000 matchtröjor, vilket är rekord för AIK Fotboll. Året avslutades med ett framgångsrikt sista kvartal, inte minst pga. en julhandelsomsättning i december på 2 252 KSEK. Till volymökningen bidrar även den nya webbshopen (www.aikshop.se), som stadigt ökat omsättningen sedan den lanserades under sommaren 2006. Fotbollsverksamheten och spelartruppen Under 4. kvartalet avslutades Herr-Allsvenskan och AIK kom på 2. plats. Därmed kvalificerade sig herrlaget för Royal League och UEFA Cupspel. Royal League:s grundomgång spelades under november-december 2006. Alla lag ännu inte har spelat alla matcher i grundomgången men det är osannolikt att AIK tar sig vidare till slutspel. AIK vann den allsvenska publikligan för 33:e gången i Allsvenskans historia, med en hemmapublik på totalt 278 638 personer och ett hemmapubliksnitt på 21 434 personer. Detta är inte bara bäst i Allsvenskan 2006 (tvåan Malmö FF hade ett snitt på 13 665) utan står sig väl, även i ett historiskt perspektiv. Inget lag har haft en större hemmapublik sedan säsongen 1977. Under perioden fördjupades samarbetet med fotbollsklubben Väsby United. Tillsammans har vi inför 2007 etablerat en U-21 verksamhet ledd av AIK-tränarteamet Mikael Stahre och Björn Wesström. Syftet är att utveckla de lovande spelare som måste stå på tillväxt före en eventuell uppflyttning till A-truppen, och gäller primärt spelare i åldern 19-21 år. I och med U-21 satsningen i Väsby får dessa spelare spela regelbunden seriefotboll på seniornivå. Damerna vann Norrettan efter 18 segrar, en oavgjord och tre förluster och har därmed kvalificerat sig för Damallsvenskan säsongen 2007. AIK:s fotbollsdamer placerade sig totalt nio poäng före tvåan Umeå Södra. Under fjärde kvartalet påbörjades förberedelserna för att under 2007 etablera sig i Damallsvenskan. Då värvades mittfältaren Danielle Wallander från IF Brommapojkarna, den finska landslagsmittfältaren Jessica Julin från Kopparberg/Göteborg FC, den finska landslagsbacken Sanna Valkonen och den svenska landslagsmålvakten Sofia Lundgren, båda från mästarlaget Umeå IK samt Linda Lekander, back, och Sofia Simonsson, anfallare från Djurgården/ Älvsjö Investeringar Under fjärde kvartalet värvades Patrik Karlsson, vänsterback från Gefle IF och Alexander Gerndt mittfältare/ anfallare från VIF Gute. Det riskkapitalbolag, Agent 03 AB, med vilket AIK Fotboll etablerade ett samarbete inför säsongen 2003, har under året medverkat vid finansiering av spelarförvärv eller köpt del av spelrättigheter till spelare vilka har kontrakt med AIK Fotboll. Vid utgången av år 2006 har Agent 03 AB del i avtalen med spelarna Miran Burgic, Nicklas Carlsson samt Dulee Johnson. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick under året till 94 119 KSEK (48 187). Resultat efter finansiella poster under året uppgick till 13 504 KSEK (-17 259). Avskrivningar har under året belastat resultatet med 6 320 KSEK (8 741). Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2006 till 18 247 KSEK (-16 674) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till 44 997 KSEK (41 927), varav större delen är pensionsavsättningar. I samband med nyemissionen och introduktionen på NGM ställde AIK Fotboll om redovisningen till att följa IFRS (International Financial Reporting Standards), vilket bl.a. ledde till en försiktigare värdering av tillgångar och skulder. Alla i denna rapport redovisade siffror följer IFRS. Anpassningen påverkade resultaträkningen 2006 med sammantaget 1,5 MSEK ökade kostnader. I ingående balans 2006-01-01 påverkades å ena sidan det egna kapitalet negativt (-13,1 MSEK), i första hand pga. omvärderingar av övriga avsättningar (17,5 MSEK), som är knutna till den pensionsskuld Bolaget har till vissa spelare och ledare. För en redovisning av omställningens effekter på resultat- och balansräkningen hänvisas till AIK Fotbolls nyemissions- och noteringsprospekt, som kan laddas ner från AIK Fotbolls hemsida. (http://www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf) (För tabell se bifogad fil) Omsättningen under året har, jämfört med 2005, ökat inom alla kategorier, dvs. matchintäkter, marknadsintäkter (sponsorer och samarbetspartners), centrala avtal (främst TV) samt souvenirer. Även restaurantens omsättning ökade, tack vare ett starkt fjärde kvartal, drivet av publikintresset för de sista Allsvenska matcherna samt aktiviteter runt Royal league. I omsättningen för 2006 inkluderas nettovinsten från avyttringen av spelaren Derek Boateng till Beitar Jerusalem, efter avdrag för vidareförsäljningsklausul till Panathinaikos Athen samt vinstandel tillhörande Bolagets medinvesterare Agent 03 AB, som hade del i avtalet med Derek Boateng. I fjärde kvartalet 2006 ingår huvuddelen av barterintäkterna och -kostnaderna för 2006. Det innebär en effekt på intäkter och på kostnader om 2 350 KSEK, och en resultateffekt netto som är noll. Kostnad sålda varor (KSV) visar en lägre ökning än omsättningsökningen. Anledningen är att stora delar av intäktsökningen (exempelvis AIK:s ersättning från centrala avtal, matchpublik eller omfattning på åtagandet till sponsorer) inte i sig driver motsvarande kostnad. Undantaget är Souvenirer, där KSV ökar i stort sett linjärt med omsättningen. Ökningen i rörelsens omkostnader relativt samma period 2005 relaterar främst till spelar- och ledarlöner runt Herrarnas A lag, andra kostnader runt Herrarnas A-lag, samt till engångskostnader i samband med börsintroduktionen. I personalkostnaderna för fjärde kvartalet ingår utbetalad prestationsbonus till Herrarnas A lag samt avsättning till övrig personals prestationsbonus. Dessutom ingår en avsättning på knappt 2 MSEK avseende pensionslösning till kanslipersonal kopplad till omstrukturering. Under första kvartalet justerades antagandet om AIK Fotbolls framtida intjäningsförmåga upp, vilket ledde till möjligheten att höja tillgångsposten "Uppskjuten skattefordran" med 1 960 KSEK. Effekten på resultatet blir en redovisad skatteintäkt på samma belopp. Moderbolagets egna kapital var förbrukat per den 31 mars 2006. Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning. Moderbolagets egna kapital återställdes fullt ut genom dels nyemissionen, dels det positiva resultatet i rörelsen fr o m 2 kvartalet 2006. Nyemissionen som registrerades den 27 juli 2006 fulltecknades. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes 19 190 KSEK i nytt eget kapital. Den 31 december 2006 var totala antalet aktieägare i AIK Fotboll AB 3 520 (3 244). Huvuddelen av dem är privatpersoner och som framgår av tabellen nedan ägde flertalet endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de 10 största aktieägarna: (För tabell se bifogad fil) Kassaflödet 2006 präglas positivt av den gjorda nyemissionen. Pengarna har bland annat använts för att reducera Bolagets skulder samt genom att förskottsbetala kommande års licensavgifter till AIK Huvudförening som en del i uppgörelsen med AIK Huvudförening. Kortfristiga, räntefria skulder ökar från 1 januari till sista december 2006, då bolaget per årsskiftet 2006/2007 sålt flera och dyrare årskort än vid samma tidpunkt 2005/2006. Relativt årets och pga. ökad aktivitet under 2006 början har bolaget ökat sina leverantörsskulder. Fordringarna har ökat med 4 500 KSEK i samband med att AIK Fotboll och AIK Huvudförening förhandlat om en ny avtalsram. Inom den ramen har AIK Fotboll förutbetalat sin licens för rätten till namnet och varumärket AIK för ett antal år framåt, med avdrag för en överenskommen diskonteringsränta. Detta gynnar AIK Huvudförening likviditetsmässigt samt AIK Fotboll kostnadsmässigt. Dessutom skapas en långsiktig och stabil avtalsrelation mellan Bolaget, AIK FF och AIK. Något som gynnar alla parter. Värdet på varulagret för souvenirer har ökat, som en återspegling av förnyat sortiment och större volymer. Sedan 31 juli 2006 handlas AIK Fotbolls B-aktier på den svenska tillväxtbörsen Nordic Growth Markets aktielista NGM Equity. Väsentliga händelser efter periodens slut Efter periodens slut slöts ett nytt, fyraårigt, avtal med huvudsponsorn Åbro, samt nya, treåriga avtal med de officiella samarbetspartnerna Panaxia och Smiths Bil. Pga den goda medieexponeringen under 2006 kunde avtalen slutas på en för AIK Fotboll fördelaktigare nivå än de gamla avtalen. Under januari 2007 värvades Khari Stephenson, jamaicansk landslagsmittfältare från GAIS samt Per Verner Vågan Rönning, norsk mittback från Kongsvinger, Norge. Khari Stephenson har delfinansierats av Agent 03 AB. Efter årsskiftet anslöt även Laura Kalmari, finsk landslagsanfallare från DIF/Älvsjö; Anna Bohlin, ytterback från Enskede IK samt Frida Höglund, mittback från Kopparberg/Göteborg FC till Damlaget. Utsikter för 2007 Under 2007 avser Bolaget att i första hand växa organiskt via befintliga verksamhetsgrenar. Herrarnas A-lags sportsliga framgångar antas leda till jämförbara publikintäkter som 2006 (inkl. effekt av prishöjningar på biljetter relativt 2006) samt antas tack vare stor och positivt laddad medieexponering kunna ge större intäkter från sponsorer och samarbetspartners. Ny ledning i restauranten och utvidgade planer på evenemang, inte bara kring AIKs hemmamatcher, skall förbättra omsättning i restauranten och vända de senaste årens förlust till ett positivt resultat. Det faktum att flera Stockholmsklubbar kommer att spela sina Allsvenska derbyn på Råsunda och då nyttjar restaurantens tjänster hjälper oss i denna ambition. En ny butik för AIK-souvenirer i anslutning till Råsunda Fotbollsstadions västra läktare byggs under 1. kvartalet 2007, med planerad öppning den 1 mars. Denna butik, samt en fortsatt utveckling av sortimentet och webbshopen, antas bilda bas för fortsatt god tillväxt av souvenirförsäljningen. Förutom att etablera sig i toppen på Allsvenskan 2007 så ser Herrarnas A-lag fram emot UEFA-Cupkval under sommaren 2007. Målet är att Damlagets allsvenska satsning skall finansieras genom damlagsspecifika sponsoravtal samt ökad publik. Styrelsearbete. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Något arvode till styrelsens ledamöter har ej utgått. Utdelningsförslag Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006. Publicering av årsredovisning för 2006 Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos bolaget fr o m 14 mars 2007 för samtliga aktieägare samt i samband med årsstämman 28 mars 2007. Årsredovisningen kommer samtidigt att göras tillgänglig för nedladdning i elektroniskt format via bolagets hemsida, www.aik.se/fotboll/ab/ab_start.html. Årsredovisningen kommer även att kunna beställas från AIK Fotboll AB Box 1257 171 24 Solna Telefon +46 8 735 96 50 Email: info@aik.se Ordinarie årsstämma 2007 Årsstämma kommer att hållas den 28 mars 2007, kl. 18:00, i Restaurang Råsunda i Solna. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké januari - mars 9 maj 2007 januari - juni 16 augusti 2007 januari - september 8 november 2007 januari - december 14 februari 2008 (För tabeller se bifogad fil) Solna den 22 februari 2007 AIK Fotboll AB (publ) Charlie Granfelt Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Charlie Granfelt, vd 070-431 12 60 HC Toll, ekonomidirektör 08-735 96 62 Per Bystedt, ordförande 070-955 84 43 (För fullständig rapport se bifogad fil)

Ämnen

  • Fotboll