Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:04 CET

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som har utvecklat en komplett övervakningslösning med kommunikation, statistik och analys av fjärrvärmeledningar. Det är ett efterfrågat komplement till Airwatergreen lösningar för avfuktning. Avfuktningen minskar skador på fjärrvärmenätets kamrar genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar.

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 11:45 CEST

​Uppsalaföretaget Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris, för att på ett exemplariskt sätt ha bidragit till reducerad energianvändning, ökad arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa.

Airwatergreen beviljas patentskydd i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 07:00 CEST

​Uppsalabaserade Airwatergreen beviljas patentskydd inom EU för sin disruptiva avfuktningsteknologi som möjliggör energieffektiv avfuktning med kondensering oavsett lufttemperatur. Airwatergreen har sedan tidigare beviljats patentskydd för USA, Kina och Ryssland. Därmed stärks positionen som utmanare och teknikledare på avfuktningsmarknaden.

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 07:00 CET

​Airwatergreen inleder samarbete med chilenska TS Sustainable Technologies som ett led i arbetet med att introducera och etablera sig på den sydamerikanska marknaden för energieffektivisering och klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 07:00 CET

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek, den svenska försörjningssektorns upphandlare av produkter och tjänster. Det är första gången som Värmek skriver ramavtal specifikt för avfuktare. Samtliga bolag och enheter anslutna till Värmek kan nu använda ramavtalet för att handla effektiv fukthantering från Airwatergreen utan att behöva göra egna upphandlingar.

Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 07:00 CEST

​Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag enligt tidningarna NyTeknik och Affärsvärlden. Utnämningen offentliggjordes i samband med att ”33-listan” presenterades under tisdagskvällen, en årligt återkommande gallring av Sveriges heta unga teknikbolag.

Våra kyrkor energieffektiviseras med ny teknik

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 08:21 CEST

I Sverige finns ungefär 3.370 kyrkor. Majoriteten av dessa används inte mer än ett par gånger i månaden. Trots det har man haft värmen på året om för att undvika fuktrelaterade problem såsom mögel. En stor utgift för landets pastorat och församlingar. Nu använder man en ny metod för ett effektivt bevarande: Avfuktning specialanpassad för nordiska klimat som även fungerar vid låga temperaturer.

Airwatergreen ser till att sommarkvällen doftar gott

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 08:08 CEST

Ett vanligt problem när nya bostadsområden byggs är att redan etablerad infrastruktur för avloppshantering hamnar nära ny bebyggelse. Pumpstationer kan periodvis sprida dålig lukt till stor irritation hos grannar som vill ägna varma sommarkvällar åt att njuta utomhus. För att undvika detta har vi tagit fram paketet Luktfritt klimat. En uppskattad kombination av avfuktning och borttagning av lukt.

Pumpstationer distribuerar avloppsvatten till reningsanläggningar och det finns tusentals pumpstationer runt alla större och medelstora samhällen i Sverige, ofta diskret placerade och utformade för att inte dra uppmärksamhet till sig. Svavelväten bildas från avloppsvattnet och sprids från pumpstationen ut i dess omgivning. Det krävs väldigt små koncentrationer för att den starka lukten skall uppmärksammas av de som vistas i närheten. Rekommenderat gränsvärde är 5 ppm (miljondelar) under 8 timmar men även betydligt lägre nivåer kan upplevas som besvärande. Detta leder ibland till stor irritation eftersom lukten förstör trivseln. Ett vanligt förekommande klagomål hos många kommuner.

Ett bra sätt att ta bort svavelvätemolekyler är att använda kolfilter. Ett modernt kolfilter tar effektivt bort svavelväte och även andra molekyler och partiklar från luften. Det viktiga är att se till att kolfiltret fungerar så effektivt som möjligt och det gör det om luften som når filtret hålls torr. Fuktig luft sätter nämligen snabbt igen kolfiltret.

Airwatergreen paket Luktfritt klimat består av en luftavfuktare av modellen FLEX samt ett kolfilter kallat BLACKBOX speciellt utformade för att passa in i de utrymmeseffektiva pumpstationerna. Ett stort antal Vatten & Avloppsbolag runt om i Sverige har installerat denna lösning med gott resultat och nöjda grannar.

Avfuktarna är baserade på den patenterade teknologin varmkondensering vilket gör att de fungerar lika effektivt vid alla temperaturer ner till minusgrader. Det gör att man kan stänga av den uppvärmning som ibland används i pumpstationer för att hålla den relativa fuktigheten under kontroll. Uppvärmning är en dyr form av fuktkontroll då det är betydligt mer energieffektivt att avfukta luften än att värma upp den. En studie gjord på Uppsala universitet visar detta och den finns tillgänglig för nedladdning för vidare läsning HÄR. Och en uppvärmning tar ju egentligen inte bort vattnet ur luften vilket kan ge problem med kondens mot kalla ytor. Bättre att ta bort vattnet ur luften med hjälp av en energieffektiv avfuktare!

Luktfritt klimat tar inte bara bort dåligt lukt utan skyddar även utrustning och elektronik i pumpstationerna.

Luktfritt klimat är en uppskattad lösning som ett stort antal VA bolag runt om i Sverige har tagit till sig för att se till deras grannar kan njuta av sköna sommarkvällar!


Exempel på installallation inuti en pumpstation

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag installationer i 7 länder. Våra produkter är baserade på den patenterade teknologin varmkondensering som ger en rad unika fördelar som en halvering av energikonsumtionen, avffuktning vid alla temperaturer samt en unikt enkel installation. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Läs mer på www.airwatergreen.com 

Ett vanligt problem när nya bostadsområden byggs är att redan etablerad infrastruktur för avloppshantering hamnar nära ny bebyggelse. Pumpstationer kan periodvis sprida dålig lukt till stor irritation hos grannar som vill ägna varma sommarkvällar åt att njuta utomhus. För att undvika detta har vi tagit fram paketet Luktfritt klimat, en uppskattad kombination av avfuktning och borttagning av lukt.

Läs vidare »

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 15:47 CET

På NORDBYGG visar vi på Airwatergreen hur man kan hantera fuktproblem mer effektivt. Våra kunder har fått ett bättre arbetsklimat och har sänkt sina kostnader med våra produkter. Vår teknologi - varmkondensering - ger lika bra avfuktning ner till minusgrader och med enklast möjliga installation. Kom till vår monter A44:18 så visar vi hur det går till!

​2017 – året då vi sparade miljoner åt våra kunder

Blogginlägg   •   Dec 29, 2017 08:36 CET

Under 2017 har ett antal milstolpar passerats och vi är nu ett etablerat företag med mer än 300 installerade enheter i de nordiska länderna. Fortsatt fokus på utvalda marknadssegment med uttalade behov av att sänka sin energiförbrukning, som har utmaningar med fukt i utrymmen som hålls under rumstemperatur eller där man ser fördelar med enkel installation utan rördragningar.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Airwatergreen AB

Vi skapar energieffektiva byggnader

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling. NyTeknik och Affärsvärlden utnämnde bolaget till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag 2016. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.
Läs mer på www.airwatergreen.com

Adress

  • Airwatergreen AB
  • Bolandsgatan 15G2
  • 753 23 Uppsala