Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 15:47 CET

På NORDBYGG visar vi på Airwatergreen hur man kan hantera fuktproblem mer effektivt. Våra kunder har fått ett bättre arbetsklimat och har sänkt sina kostnader med våra produkter. Vår teknologi - varmkondensering - ger lika bra avfuktning ner till minusgrader och med enklast möjliga installation. Kom till vår monter A44:18 så visar vi hur det går till!

​2017 – året då vi sparade miljoner åt våra kunder

​2017 – året då vi sparade miljoner åt våra kunder

Blogginlägg   •   Dec 29, 2017 08:36 CET

Under 2017 har ett antal milstolpar passerats och vi är nu ett etablerat företag med mer än 300 installerade enheter i de nordiska länderna. Fortsatt fokus på utvalda marknadssegment med uttalade behov av att sänka sin energiförbrukning, som har utmaningar med fukt i utrymmen som hålls under rumstemperatur eller där man ser fördelar med enkel installation utan rördragningar.

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:04 CET

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som har utvecklat en komplett övervakningslösning med kommunikation, statistik och analys av fjärrvärmeledningar. Det är ett efterfrågat komplement till Airwatergreen lösningar för avfuktning. Avfuktningen minskar skador på fjärrvärmenätets kamrar genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar.

Airwatergreen AB välkomnar ny VD Bo Tiderman

Airwatergreen AB välkomnar ny VD Bo Tiderman

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 07:00 CET

​Airwatergreen AB, utmanaren på marknaden för luftavfuktning med den nya teknikgenerationen Varmkondensering, träder in i en ny bolagsfas och gör ett byte på VD-posten för att ytterligare accelerera utvecklingen.

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 11:45 CEST

​Uppsalaföretaget Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris, för att på ett exemplariskt sätt ha bidragit till reducerad energianvändning, ökad arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa.

Airwatergreen beviljas patentskydd i EU

Airwatergreen beviljas patentskydd i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 07:00 CEST

​Uppsalabaserade Airwatergreen beviljas patentskydd inom EU för sin disruptiva avfuktningsteknologi som möjliggör energieffektiv avfuktning med kondensering oavsett lufttemperatur. Airwatergreen har sedan tidigare beviljats patentskydd för USA, Kina och Ryssland. Därmed stärks positionen som utmanare och teknikledare på avfuktningsmarknaden.

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

​Drupps, en avknoppning från Uppsala-baserade luftbehandlingspionjären Airwatergreen och som fokuserar på dricksvattenproduktion från atmosfären, utvecklar en omvälvande teknologi för storskalig vattenproduktion från luft. Drupps meddelar nu att bolaget kommer att tävla i XPRIZE, väldens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänskligheten stora utmaningar.

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

Drupps, a spinoff from Uppsala-based air treatment pioneer Airwatergreen and focusing on atmospheric water production, is developing a game-changing technology for large-scale water production from air. Drupps now announces that it will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving global challenges.

Airwatergreen startar systerbolaget Drupps för att skapa vatten av luft

Airwatergreen startar systerbolaget Drupps för att skapa vatten av luft

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 07:00 CEST

​Uppsalabaserade Airwatergreen är teknikledare på marknaden för luftbehandling och utvecklar energieffektiva avfuktningssystem med kondensering för miljöer med både låga och höga temperaturer. Nu startas systerbolaget Drupps för att överföra tekniken till produktion av vatten från atmosfären i stor skala.

Airwatergreen lanserar ny industriell avfuktarserie för effektiv kondensering i låga temperaturer

Airwatergreen lanserar ny industriell avfuktarserie för effektiv kondensering i låga temperaturer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 07:10 CET

​Airwatergreen lanserar en ny industriell avfuktarserie för effektiv avfuktning med kondensering i låga temperaturer. Avfuktaren REX är baserad på Airwatergreens patenterade teknikgeneration Varmkondensering med konstant energieffektivitet i låga och höga temperaturer.

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 07:00 CET

​Airwatergreen inleder samarbete med chilenska TS Sustainable Technologies som ett led i arbetet med att introducera och etablera sig på den sydamerikanska marknaden för energieffektivisering och klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreens modell för effektiv klimathantering av kalla byggnader har nått Tyskland

Airwatergreens modell för effektiv klimathantering av kalla byggnader har nått Tyskland

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 07:00 CET

​Airwatergreens modell för att effektivt klimathantera kalla byggnader har nått Tyskland. Det är en välkänd klosterkyrka som är först ut med att utvärdera modellen i syfte att energieffektivisera kyrkan samtidigt som fukthanteringen förbättras.

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 07:00 CET

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek, den svenska försörjningssektorns upphandlare av produkter och tjänster. Det är första gången som Värmek skriver ramavtal specifikt för avfuktare. Samtliga bolag och enheter anslutna till Värmek kan nu använda ramavtalet för att handla effektiv fukthantering från Airwatergreen utan att behöva göra egna upphandlingar.

Airwatergreen inleder samarbete med M&E Management i Finland

Airwatergreen inleder samarbete med M&E Management i Finland

Nyheter   •   Okt 24, 2016 07:00 CEST

​Airwatergreen inleder samarbete med M&E Management i Finland som ett led i arbetet med att etablera sig på den finska marknaden för effektiv klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreen presenterar ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria

Airwatergreen presenterar ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:01 CEST

​Airwatergreen presenterar en ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria för fjärrvärmebolagen. Modellen väntas spara många miljoner årligen för fjärrvärmebolagen.

Airwatergreen presents a new model for humidity treatment in district heating chambers making them virtually maintenance-free

Airwatergreen presents a new model for humidity treatment in district heating chambers making them virtually maintenance-free

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:00 CEST

Airwatergreen presents a new model for humidity treatment in district heating chambers making them virtually maintenance-free. The model is expected to save district heating companies millions annually.

Airwatergreen får finansiering från Vinnova för satsning på het sorptionskyla

Airwatergreen får finansiering från Vinnova för satsning på het sorptionskyla

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 07:00 CEST

​Airwatergreen får 950 000 kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla sorptionskyla, en energieffektiv kylteknik i sin linda som förväntas dominera den globala kylmarknaden under kommande årtionden.

Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag

Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 07:00 CEST

​Airwatergreen är ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag enligt tidningarna NyTeknik och Affärsvärlden. Utnämningen offentliggjordes i samband med att ”33-listan” presenterades under tisdagskvällen, en årligt återkommande gallring av Sveriges heta unga teknikbolag.

USA beviljar Airwatergreen patent för ny fukthanteringsteknik

USA beviljar Airwatergreen patent för ny fukthanteringsteknik

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 07:00 CEST

Den amerikanska patentmyndigheten beviljar Airwatergreen ett brett och grundläggande patent för kondenseringstekniken Varmkondensering, en ny metod för att kondensera ånga till flytande vatten. Godkännandet innebär att marknaden för Airwatergreens produkter för effektiv fukthantering och luftbehandling nu öppnas upp i USA.

KINA BEVILJAR AIRWATERGREEN PATENT FÖR NY TEKNOLOGI FÖR ATT PRODUCERA VATTEN FRÅN LUFT

KINA BEVILJAR AIRWATERGREEN PATENT FÖR NY TEKNOLOGI FÖR ATT PRODUCERA VATTEN FRÅN LUFT

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 07:00 CET

​Kinas patentmyndighet beviljar Airwatergreen patent för kondenseringsteknologin Varmkondensering, en ny metod för att kondensera fukt till flytande vatten med hjälp av värme istället för det traditionella kyla.