Skip to main content

Taggar

Airwatergreen antagna som medlemmar i Varim

Airwatergreen antagna som medlemmar i Varim

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:00 CET

Vatten- och Avloppsindustrin är ett av Airwatergreens viktigaste kundsegment där våra avfuktares egenskaper ger unika fördelar för våra kunder. Därför är det med stolthet som vi nu är medlemmar i VARIM där vi kan samverka med andra leverantörer i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Airwatergreen skyddar infrastruktur för fjärrkyla

Airwatergreen skyddar infrastruktur för fjärrkyla

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:18 CEST

​Effektiv kylning av offentliga lokaler som skolor och sjukhus sker idag på många orter med hjälp av fjärrkyla. Kylan distribueras via infrastruktur som ofta ligger under mark där det lätt uppstår utmaningar med fukt. På kalla rör uppstår lätt kondens som Airwatergreen varmkondenserande avfuktare hanterar på ett mycket energieffektivt sätt och med enkla installationer.

Climate smart dehumidifiers at the H2O Accadueo trade show in Bologna

Climate smart dehumidifiers at the H2O Accadueo trade show in Bologna

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 09:05 CEST

At the H2O Accadueo trade show, Airwatergreen will present how to protect buildings and equipment from corrosion and mold using energy efficient dehumidifiers. Our customers benefit from an improved working environment and reduced operating costs using our products. Our technology offer energy-efficient dehumidification in all temperatures. Visit our stand Padiglione 18, stand A2

Climate smart dehumidifiers at the VA- trade show in Jönköping

Climate smart dehumidifiers at the VA- trade show in Jönköping

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 14:27 CEST

At the largest nordic VA trade show,Airwatergreen present how to deal with humidity in an energy efficient manner. Our customers benefit from an improved working environment and reduced operating costs using our products. Our technology - heat condensation - offers energy - efficient dehumidification throughout the temperature range, with the easiest possible installation. Visit our stand B03:100.

Klimatsmart avfuktning på VA mässan i Jönköping

Klimatsmart avfuktning på VA mässan i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 09:46 CEST

På VA-mässan visar vi på Airwatergreen hur man hanterar fuktproblem på ett energieffektivt sätt. Våra kunder får ett bättre arbetsklimat och sänkta driftkostnader med våra VA-anpassade produkter. Vår teknologi - varmkondensering – erbjuder energieffektiv avfuktning genom hela temperaturspannet, med enklast möjliga installation. Kom till vår monter B03:100 så visar vi hur det går till!

Våra kyrkor energieffektiviseras med ny teknik

Våra kyrkor energieffektiviseras med ny teknik

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 08:21 CEST

I Sverige finns ungefär 3.370 kyrkor. Majoriteten av dessa används inte mer än ett par gånger i månaden. Trots det har man haft värmen på året om för att undvika fuktrelaterade problem såsom mögel. En stor utgift för landets pastorat och församlingar. Nu använder man en ny metod för ett effektivt bevarande: Avfuktning specialanpassad för nordiska klimat som även fungerar vid låga temperaturer.

Airwatergreen ser till att sommarkvällen doftar gott

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2018 08:08 CEST

Ett vanligt problem när nya bostadsområden byggs är att redan etablerad infrastruktur för avloppshantering hamnar nära ny bebyggelse. Pumpstationer kan periodvis sprida dålig lukt till stor irritation hos grannar som vill ägna varma sommarkvällar åt att njuta utomhus. För att undvika detta har vi tagit fram paketet Luktfritt klimat, en uppskattad kombination av avfuktning och borttagning av lukt.

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 15:47 CET

På NORDBYGG visar vi på Airwatergreen hur man kan hantera fuktproblem mer effektivt. Våra kunder har fått ett bättre arbetsklimat och har sänkt sina kostnader med våra produkter. Vår teknologi - varmkondensering - ger lika bra avfuktning ner till minusgrader och med enklast möjliga installation. Kom till vår monter A44:18 så visar vi hur det går till!

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:04 CET

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som har utvecklat en komplett övervakningslösning med kommunikation, statistik och analys av fjärrvärmeledningar. Det är ett efterfrågat komplement till Airwatergreen lösningar för avfuktning. Avfuktningen minskar skador på fjärrvärmenätets kamrar genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar.

Airwatergreen AB välkomnar ny VD Bo Tiderman

Airwatergreen AB välkomnar ny VD Bo Tiderman

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 07:00 CET

​Airwatergreen AB, utmanaren på marknaden för luftavfuktning med den nya teknikgenerationen Varmkondensering, träder in i en ny bolagsfas och gör ett byte på VD-posten för att ytterligare accelerera utvecklingen.

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Airwatergreen får tyskt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 11:45 CEST

​Uppsalaföretaget Airwatergreen har mottagit ett nyinstiftat hederpris i Berlin, AGS SPD:s Stora Innovationspris, för att på ett exemplariskt sätt ha bidragit till reducerad energianvändning, ökad arbetsplatssäkerhet samt skapande av nya kvalificerade jobb i Europa.

Airwatergreen beviljas patentskydd i EU

Airwatergreen beviljas patentskydd i EU

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 07:00 CEST

​Uppsalabaserade Airwatergreen beviljas patentskydd inom EU för sin disruptiva avfuktningsteknologi som möjliggör energieffektiv avfuktning med kondensering oavsett lufttemperatur. Airwatergreen har sedan tidigare beviljats patentskydd för USA, Kina och Ryssland. Därmed stärks positionen som utmanare och teknikledare på avfuktningsmarknaden.

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

Airwatergreen’s spinoff Drupps will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving humanity’s greatest challenges

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

Drupps, a spinoff from Uppsala-based air treatment pioneer Airwatergreen and focusing on atmospheric water production, is developing a game-changing technology for large-scale water production from air. Drupps now announces that it will compete in XPRIZE, the world’s most prestigious tech-competition for solving global challenges.

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

Airwatergreens avknoppning Drupps kommer att tävla i XPRIZE, världens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänsklighetens stora utmaningar

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

​Drupps, en avknoppning från Uppsala-baserade luftbehandlingspionjären Airwatergreen och som fokuserar på dricksvattenproduktion från atmosfären, utvecklar en omvälvande teknologi för storskalig vattenproduktion från luft. Drupps meddelar nu att bolaget kommer att tävla i XPRIZE, väldens mest prestigefulla tekniktävling för att lösa mänskligheten stora utmaningar.

Airwatergreen startar systerbolaget Drupps för att skapa vatten av luft

Airwatergreen startar systerbolaget Drupps för att skapa vatten av luft

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 07:00 CEST

​Uppsalabaserade Airwatergreen är teknikledare på marknaden för luftbehandling och utvecklar energieffektiva avfuktningssystem med kondensering för miljöer med både låga och höga temperaturer. Nu startas systerbolaget Drupps för att överföra tekniken till produktion av vatten från atmosfären i stor skala.

Airwatergreen lanserar ny industriell avfuktarserie för effektiv kondensering i låga temperaturer

Airwatergreen lanserar ny industriell avfuktarserie för effektiv kondensering i låga temperaturer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 07:10 CET

​Airwatergreen lanserar en ny industriell avfuktarserie för effektiv avfuktning med kondensering i låga temperaturer. Avfuktaren REX är baserad på Airwatergreens patenterade teknikgeneration Varmkondensering med konstant energieffektivitet i låga och höga temperaturer.

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Airwatergreen inleder samarbete med sydamerikansk partner

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 07:00 CET

​Airwatergreen inleder samarbete med chilenska TS Sustainable Technologies som ett led i arbetet med att introducera och etablera sig på den sydamerikanska marknaden för energieffektivisering och klimatbehandling i byggnader.

Airwatergreens modell för effektiv klimathantering av kalla byggnader har nått Tyskland

Airwatergreens modell för effektiv klimathantering av kalla byggnader har nått Tyskland

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2017 07:00 CET

​Airwatergreens modell för att effektivt klimathantera kalla byggnader har nått Tyskland. Det är en välkänd klosterkyrka som är först ut med att utvärdera modellen i syfte att energieffektivisera kyrkan samtidigt som fukthanteringen förbättras.

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 07:00 CET

Airwatergreen skriver ramavtal för avfuktare med Värmek, den svenska försörjningssektorns upphandlare av produkter och tjänster. Det är första gången som Värmek skriver ramavtal specifikt för avfuktare. Samtliga bolag och enheter anslutna till Värmek kan nu använda ramavtalet för att handla effektiv fukthantering från Airwatergreen utan att behöva göra egna upphandlingar.

Airwatergreen presenterar ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria

Airwatergreen presenterar ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 07:01 CEST

​Airwatergreen presenterar en ny modell för att avfukta fjärrvärmekammare och göra dem nästintill underhållsfria för fjärrvärmebolagen. Modellen väntas spara många miljoner årligen för fjärrvärmebolagen.