Pressmeddelande -

ak28 presenterar stolt: Jacob Kimvall

ak28 presenterar stolt:
Jacob Kimvall
30 maj-14 juni 2008
Dreams don´t die
Vernissage fredag 30 maj kl. 17.00 - 22.00
Öppet lördagar och söndagar 12-17,
Fredag 6 juni 12-17, lördag 14 juni 12-15


Dreams don't die bygger på publikens och dokumentationens roll i graffitikulturen. När graffiti diskuteras ligger fokus ofta på konstnären/vandalen. Här står i stället betraktaren eller åskådaren i centrum - ett subjekt som i den bredare mediadebatten nästan uteslutande gestaltas som ett offer för den påträngande graffitins härjningar.
Utställningens centrala verk består av sju intervjuer, med sex män och en kvinna, som är födda på olika platser i Sverige mellan 1966 och 1992. De har alla samlat graffitifoton. Dessa samlare representerar en bildhistoria som vanligtvis inte ryms inom samhällets ramar.

I verket David Larsson-väggen kommer Jacob Kimvall själv ut som fotosmurf och försöker sätta sig som både samlare och konstnär i en linjär relation till de intervjuade. I utställningen presenteras också en re-edit av filmen som gav namn till projektet: Dreams don't die är en amerikansk tv-produktion från 1982, om en graffitikonstnär som genom en faderlig polis övertygas till rätt sidan om lagen - och inleder en karriär som reklamtecknare. Den i flera avseenden övertydliga filmen har en dubbelhet som indirekt bildar en perfekt metafor för det kapitalistiska samhällets ambivalenta förhållande till graffitikonsten.

Fotosamlarna representerar en del av ett kulturproducerande samhälle med en ofrånkomlig, organisk vilja till dokumentation. På ett originellt sätt har de hittat en egen uttrycksform som, oavsett de etablerade normerna för kvalitet eller legitimitet, gör dem till skapare och bärare av en subkulturell konsthistoria - en graffitins motsvarighet till Peggy Guggenheim, Alfred H. Barr eller Pontus Hultén. Deras bilddokumentation är i högsta grad exempel på ett anspråkslöst entreprenörskap, som ifrågasätter både de etablerade konsthierarkierna samt bildarkivering - numera en maktredskap i händerna av stora korporationer som Microsoft eller Google. Deras samlande skapar intressanta nya kopplingar till frågor om klass, maskulinitet, seende, historieskrivning, och inte minst värdeskapande i samhället.


Varmt välkomna!

Vernissage fredag 30 maj kl. 17.00 - 22.00

Öppet lördagar och söndagar 12-17,

Fredag 6 juni 12-17, lördag 14 juni 12-15

Adress: Krukmakargatan 28, en trappa ner, porttelefon.

För mer information:
Magnus Mattsson, magnus.mattsson@ak28.org, 073-7304047
Jacob Kimvall, jacobkimvall@hotmail.com

 

 

Ämnen

  • Konst

Regioner

  • Stockholm