Gå direkt till innehåll
Fortsatt stabilt förvaltningsresultat

Pressmeddelande -

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat

Akademiska Hus redovisar ett oförändrat och stabilt förvaltningsresultat för det första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Den orealiserade värdeförändringen på fastigheter uppgick till -574 Mkr (-182), vilket motsvarar -0,5 procent (-0,2). Soliditeten uppgick till 47,6 procent.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 957 Mkr (3 754).
  • Driftkostnaderna uppgick till 643 Mkr (696).
  • Räntenettot uppgick till -519 Mkr (-357) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -202 Mkr (5).
  • Förvaltningsresultatet var oförändrat och uppgick till 2 262 Mkr (2 262).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till -571 Mkr (-178).
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 489 Mkr (2 089) och periodens resultat till 1 183 Mkr (1 616).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 298 Mkr (1 116).
  • Fastigheter har under perioden sålts till ett värde om 30 Mkr (95). Realisationsresultatet uppgick till 3 Mkr (4).
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande, uppgick till 5,0 procent (4,9) för de senaste 12 månaderna.

– Att utveckla dynamiska och hållbara kunskapsmiljöer för universitet och högskolor är kärnan i Akademiska Hus verksamhet. I takt med att nya möjligheter uppstår när lärosätena optimerar sina lokaler, hittar också allt fler företag till våra campus runt om i landet. Sammantaget har vi under detta kvartal tecknat hyresavtal med ett 20-tal nya företag, vilket visar att möjligheten att etablera sig i campusmiljöer med deras unika samverkansmöjligheter mellan akademi och näringsliv är mycket lockande, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.Kvartalsrapporten i sin helhet finns att läsa och ladda ner här: https://www.akademiskahus.se/om-oss/finansiell-information/rapporter/


Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115 miljarder och en årsomsättning på 7,7 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 13,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116 miljarder och en årsomsättning på 7,6 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus

Box 483
401 27 Göteborg
Sweden