Gå direkt till innehåll
Malene Torp, Executive Director, DIS, vid invigningen av DIS lokaler på KMH i Stockholm. Foto: DIS
Malene Torp, Executive Director, DIS, vid invigningen av DIS lokaler på KMH i Stockholm. Foto: DIS

Pressmeddelande -

Internationellt institut ger akademisk utbildning i Stockholm

När nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) slår upp portarna för första gången under augusti, är det inte enbart för musikstudenter, utan även för ca 60 internationella studenter som genom organisationen DIS Stockholm har fått möjlighet att studera i Stockholm.

I augusti 2016 öppnar DIS i Stockholm och med det anländer de första amerikanska studenterna som ska läsa en termin i Stockholm. DIS undervisningslokaler och kontor ligger i Kungliga Musikhögskolans nya fastighet, granne med Kungliga Tekniska Högskolan.

All undervisning hos DIS sker på engelska och kompletteras med praktiska besök hos företag och institutioner, samt med studieresor runtom i Europa. Kulturutbytet är en viktig del av vistelsen, till exempel väljer en del studenter att bo i svenska familjer, medan en del studenter knyts till en besöksfamilj som de träffar ett par gånger i månaden.

Akademiska Hus vill skapa miljöer som lockar till fler möten och samverkan mellan människor med olika bakgrunder och inriktningar, vilket kan leda till ökad kunskap, fler upptäckter och en förtroendefull samverkan. Interaktion kan bidra till ett öppnare och mera kreativt samhälle, som gynnar både Sverige och andra länder.

– Internationalisering av universiteten förbättrar kunskapsutbytet mellan människor, länder och kulturer. Att ett välrenommerat institut som DIS etablerar sin spännande verksamhet med amerikanska universitetsstuderande till Stockholm stärker vår universitetshuvudstad som en ledande kunskapsregion, säger Sten Wetterblad, Regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm.

Höstterminen 2016 inleds med att ca 60 studenter från universitet i Nordamerika kommer till Stockholm för att studera humaniora, medicin, psykologi, historia, litteratur, politik samt det svenska språket och kulturen.

– Vi är otroligt glada över att hälsa våra amerikanska studenter välkomna till KMH:s fantastiska faciliteter. Byggnaden ger möjligheter till undervisning på högsta nivå och bäddar för en spännande och internationell studiemiljö som kommer både svenska och amerikanska studenter till gagn. Vi ser fram mot att bidra till internationaliseringen av utbildningsmiljön i Stockholm och till att ge de amerikanska studenterna en inblick i den svenska kulturen, säger Malene Torp, Executive Director, DIS.

För att skapa miljöer som främjar det internationella samarbetet arbetar Akademiska Hus tillsammans med universitet, högskolor, näringsliv och det omgivande samhället på många olika sätt. Samarbetet med DIS är ett av sätten. Vi anser att det är genom konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer som vi kan bidra till att stärka Sveriges attraktivitet som Kunskapsnation.

För mer information:

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 070-209 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Erik Holmlund, tf. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-475 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Marcel Grüninger, Manager of Housing and Student Affairs,DIS
Tel: +46 706 15 27 20
E-post: mgr@disstockholm.se

Ämnen

Taggar


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 69,9 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Presskontakt

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat material

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 104,7 miljarder och en omsättning på 6,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,4 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg