Pressmeddelande -

Förhör under dagen i ärendet Håkan Juholt 2011-10-13

Utredningen fortsätter som planerat och vi har påbörjat förhör under dagen. Under fredagen kommer vi att överlägga om beslut kan fattas i frågan om ett brott har begåtts, säger överåklagare Björn Ericson på Riksenheten för polismål.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor