Pressmeddelande -

Gunnar Stetler ny överåklagare och chef för Utvecklingscentrum Stockholm

Utvecklingscentrum Stockholm Regeringen har i dag utnämnt Gunnar Stetler till överåklagare inom Åklagarmyndigheten. Han tillträder som chef för Utvecklingscentrum Stockholm den 15 maj. Gunnar är i dag överåklagare på Ekobrottsmyndigheten. – Jag är mycket glad att kunna knyta en av landets mest erfarna åklagare, inte minst när det gäller ekobrott och förmögenhetsbrott, till myndigheten. Han har också i olika sammanhang visat ett gediget intresse för utvecklingsfrågor, säger riksåklagare Fredrik Wersäll. Gunnar Stetler har mångårig erfarenhet som åklagare och har arbetat på Ekobrottsmyndigheten sedan den bildades 1998, bland annat som avdelningschef i sex år med ansvar för cirka 150 personer. Dessförinnan var han bland annat statsåklagare på dåvarande regionåklagarmyndigheten i Stockholm och vice chef på åklagarkammaren i Sollentuna. Han har också medverkat som expert i en rad utredningar, bland annat företagsbotsutredningen och utredningen om en näringsförbudslag.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor