Pressmeddelande -

Kommentar till domen mot Lars-Erik Petersson

Box 5553 114 85 Stockholm 08-453 66 00 Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50 – Jag kan konstatera att tingsrätten delvis bifallit åtalet, men ogillat det i vissa delar. Givetvis är jag nöjd med att man ansett att bevisningen varit tillräcklig i frågan om taket för bonusprogrammet Wealthbuilder. Tyvärr har jag ännu inte fått tillgång till själva domen, så det är svårt att i dag göra någon närmare analys, säger överåklagare Christer van der Kwast. Christer van der Kwast kommer att lämna mer utförliga kommentarer till domen när han fått tillgång till den och hunnit studera den närmare. Han beräknar att det kan ske i början av nästa vecka.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor