Pressmeddelande -

Kommentarer om domen i Skandiamålet

Överåklagare Christer van der Kwast kommer i morgon eftermiddag (den 24 maj) att kommentera domen i målet mot Lars-Erik Petersson i ett pressmeddelande. Några muntliga kommentarer kommer inte att kunna ges. Hälsningar Karin Rosander Informationsdirektör Åklagarmyndigheten

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor