Media no image

​Sverige lägger mest på anställningssubventioner i EU

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:00 CEST

Sverige lägger störst andel av BNP på anställningssubventioner av alla EU-länder och dessutom på åtgärder som forskningen visar är ineffektiva för att skapa jobb. Det visar Timbros forskningssammanställning som släpps på DN Debatt i dag. Den dyraste åtgärden är beredskapsjobb – regeringens nya storsatsning.

– Sverige har tagit emot en stor grupp lågutbildade invandrare och har samtidigt lägst andel lågkvalificerade jobb i OECD. Precis som Alliansregeringen försöker regeringen lösa problemet med fler subventionerade anställningar. Det skapar både inlåsningseffekter och tränger undan riktiga jobb, säger Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Tinder.

I den forskningssammanställning som Timbro presenterar går författaren Dennis Avorin igenom 50 år av anställningssubventioner.

– Det är 1300 dagar kvar tills Stefan Löfven ska ha nått målet om Europas lägsta arbetslöshet. Det är högkonjunktur i Sverige, men ändå ökar arbetslösheten bland lågutbildade. Ingen av regeringens jobbsatsningar har lyckats och att man nu satsar på den minst effektiva åtgärden - beredskapsjobben - är inte ansvarsfullt . Det är dags att pudla och erkänna behovet av enklare jobb till lägre lön, säger Siri Steijer.

Om anställningssubventioner

 • Antalet subventionerade anställningar har ökat snabbt de senaste tio åren. Från början var de till för människor med funktionsnedsättning, men i dag får arbetsgivare betalt också för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända invandrare.
 • I dag finns över 10 olika anställningssubventioner.
 • Forskningssammanställningen visar att Sverige lägger pengar på de åtgärder som är minst effektiva, såsom beredskapsjobb. Mer effektiva är bland annat arbetslivsträning.
 • Sverige lägger mer arbetsmarknadspolitiska medel som procent av BNP på anställningssubventioner än något annat EU-land. För 2017 beräknas summan för subventioner till 18,7 miljarder kronor.

Läs rapporten här.

Läs DN Debatt här.

Se lanseringsfilmen.

Kontakt

Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknadsfrågor

E-post: siri.steijer@timbro.se

Twitter: @SiriSteijer

Telefon: 073 630 89 22

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Sverige lägger störst andel av BNP på anställningssubventioner av alla EU-länder och dessutom på åtgärder som forskningen visar är ineffektiva för att skapa jobb. Det visar Timbros forskningssammanställning som släpps på DN Debatt i dag. Den dyraste åtgärden är beredskapsjobb – regeringens nya storsatsning.

Läs vidare »
Media no image

​SVT:s ekonomijournalistik granskas i ny rapport

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 07:52 CEST

En ny rapport granskar SVT:s ekonomireportrar. Rapporten, som har författats av mediegranskaren Mats Olin, studerar de publiceringar som SVT:s fyra ekonomireportrar har gjort under ett års tid. Fram träder en bild där reportrarna har missat de viktigaste ekonomifrågorna och i stället fokuserat på tre ämnen: Skattefusk/skatteplanering, välfärdsföretag och storföretag.

– Runt en miljon tittare tar del av Rapport varje dag. Urvalet som SVT:s ekonomireportrar gör påverkar människors syn på våra ekonomiska utmaningar. Ekonomireportrarnarnas skevhet under året är därför problematisk, säger Mats Olin.

SVT har fyra ekonomireportrar som gör nyhetsinslag till Rapport och Aktuellt: Kristina Lagerström, Knut Kainz Rognerud, Jan Nylander och Johan Zachrisson Winberg.

– Det jag ser att man missat mest är framför allt tudelningen på arbetsmarknaden och hur bostadsmarknaden inte fungerar. De här ämnena bryr sig ekonomireportrarna bara undantagsvis om, trots att en rad stora expertorgan ser de som avgörande för Sveriges framtid, säger Mats Olin.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på publiceringar på svt.se (april 2016 – första veckan i maj 2017). Alla artiklar där någon av SVT:s fyra ekonomireportrar anges som avsändare har inkluderats. Undersökningen omfattar sammanlagt 166 publiceringar, varav 131 är nyheter och 35 är rubricerade som ”analys”, ”krönika”, ”kommentar” eller liknande. Ingen text har exkluderats ur undersökningen. Alla artiklar har klassificerats ämnesvis, i syfte att ge en översiktlig bild av innehållet.

Läs rapporten här, med tillhörande kommentar från SVT.

Kontakt

Mats Olin, rapportförfattare

E-post: mats.olin@secondopinion.se

Telefon: 070 667 40 00

Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro

E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se

Telefon: 073 630 89 22

Twitter: @karinsjva

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

En ny rapport granskar SVT:s ekonomireportrar. Rapporten, som har författats av mediegranskaren Mats Olin, studerar de publiceringar som SVT:s fyra ekonomireportrar har gjort under ett års tid. Fram träder en bild där reportrarna har missat de viktigaste ekonomifrågorna och i stället fokuserat på tre ämnen: Skattefusk/skatteplanering, välfärdsföretag och storföretag.

Läs vidare »
Media no image

Ekonomer sågar kritiken mot ISDS i frihandelsavtal

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 07:00 CEST

Kritiker av frihandelsavtalet TTIP hävdar att tvistlösningsmekanismen ISDS skulle begränsa möjligheten för svenska politiker att lagstifta i miljö- eller hälsofrågor. Men i ett nytt briefing paper från Timbro visar nationalekonomerna Fabian Wallen och Magnus Wiberg att oron är överdriven. Dessutom har ISDS-klausulerna varit avgörande för att öka investeringarna i fattiga länder.

- Forskningen visar att ISDS-klausulerna har varit viktiga för att locka direktinvesteringar till länder där äganderätten inte har så stark ställning, säger Magnus Wiberg, rapportförfattare.

- I en tid av ökad protektionism är det tacksamt att från vänster skrämmas med olika tekniska begrepp, såsom ISDS. Men vill man ha en rättssäker ordning som motverkar statliga övergrepp behövs det regelverk som företagen kan lita på i såväl utvecklade ekonomier som utvecklingsekonomier, säger Karin Svanborg-Sjövall, vd på Timbro.

Läs detta briefing paper här.

Vad är ISDS?

Investeringsskyddsavtal har uppkommit för att minska de kostnader som är förknippade med risken att investera i ett annat land och avtalet innehåller bland annat garantier om att utländska investerare från de länder som sluter avtal ska behandlas på ett rättvist och skäligt sätt. I de flesta investeringsskyddsavtal inkluderas så kallade ISDS-klausuler, som beskriver hur en situation ska hanteras om villkoren för en investering förändras på ett sätt som kan anses strida mot investeringsskyddsavtalet och då staten i värdlandet kan anses vara ansvarig för de förändrade villkoren. ISDS står för Investor State Dispute Settlement.

Om författarna

Magnus Wiberg är Adjunct Associate Professor i nationalekonomi vid Hunter College i New York. Han doktorerade i nationalekonomi 2006 på en avhandling om handelspolitik, internationell ekonomi och politisk ekonomi. Han har varit verksam vid Stockholms universitet, samt gästforskat vid Harvard i USA. Magnus Wiberg har varit anställd som nationalekonom vid Finansdepartementet, Riksbanken, och Konjunkturinstitutet.

Fabian Wallen är VD för Wallen Economics och styrelseledamot i Swedish American Chamber of Commerce i San Diego. Han har tidigare arbetat som nationalekonom på Svenskt Näringsliv och som chefekonom på Näringslivets Internationella Råd. Fabian Wallen har varit rådgivare och givit föreläsningar om samhällsekonomiska effekter av handels- och investeringspolitik i en lång rad länder.

För mer information, kontakta:
Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro
E-post: karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Telefon: 072 517 00 77
Twitter: @KarinSjva

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Kritiker av frihandelsavtalet TTIP hävdar att tvistlösningsmekanismen ISDS skulle begränsa möjligheten för svenska politiker att lagstifta i miljö- eller hälsofrågor. Men i ett nytt briefing paper från Timbro visar nationalekonomerna Fabian Wallen och Magnus Wiberg att oron är överdriven. Dessutom har ISDS-klausulerna varit avgörande för att öka investeringarna i fattiga länder.

Läs vidare »
Bbdrhubfsg3ekb2fco3f

​DN Debatt i dag: Timbro föreslår en ny välfärdsreform

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 07:00 CEST

Idag föreslår Timbro ett nytt välfärdssystem på DN Debatt. Rapporten, som har författats av nationalekonomerna Stefan Fölster och Robert Gidehag, föreslår en ny modell med välfärdskonton. Ett välfärdkontosystem bygger på att varje person får ett eget konto där en del av dagens skatter görs om till inbetalningar och en del av dagens transfereringar görs om till reglerade uttag från kontot.

Edtbtmz2gnpb3vud3yvr

​Fyra personer uttagna: de blir sommarsmeder hos Timbro 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2017 07:56 CEST

Varje sommar tas unga begåvningar ut för att under sex veckor få arbeta fram en egen rapport på Timbro. Nu är det klart vilka som får möjligheten att arbeta på tankesmedjan i sommar. De fyra deltagarna är Filip Wiljander, Thea Andersson, Gustaf Palmér och Caspian Rehbinder.

Media no image

Sverige är ett av EU:s värsta länder att dricka, röka och äta i

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:30 CEST

Sverige är ett av de länder i Europa som har mest skatter och förbud på vardags- och nöjesliv, visar nya Nanny State Index 2017 som rankar EU-länderna efter hur mycket de försöker styra människors livsstil. Det är bättre än förra året, då Sverige var näst värst, men mycket beror på att e-cigaretter oavsiktligt blev oreglerade – något som är på väg att förändras. Samtidigt förbereder regeringen sexton nya förbud. Vad gäller livsstilsregleringar pågår ett race to the bottom i Europa, och Sverige ligger kvar i ledningen.

Av de 28 länderna i rankningen, som släpps vid ett seminarium i Bryssel i dag, har alla utom sex blivit mer ofria sedan förra året. Det är en trend som ser ut att fortsätta. Bara i Sverige förbereds fem nya förbud på alkoholområdet och elva på tobaksområdet, och folkhälsominister Gabriel Wikström öppnade tidigare i år för sockerskatt.

– Trots att Sverige tillhör de mest restriktiva länderna när det kommer till vardagens och helgens små glädjeämnen så illustrerar vi utmärkt att förbud och förmynderi inte fungerar, säger Mattias Svensson, som för Timbros del har tittat på Sveriges utveckling.

– Svenskar hör till de smalaste i EU och har lägst andel rökare, men vi har färre restriktioner än de flesta andra EU-länderna. Vi har betydande alkoholrestriktioner, men folk dricker mindre efter ett flertal liberaliseringar.Trots det är nanny state-politik en stark trend runt om i Europa, och Sverige är inget undantag. 

På ett område har Sverige däremot gått från totalförbud till en fri marknad – av misstag. Förra året beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att e-cigaretter inte är läkemedel, vilket innebär att Läkemedelsverkets förbud mot försäljning av e-cigaretter inte är giltigt. Ny lagstiftning förbereds, men tills den blir klar är den svenska e-cigarettmarknaden oavsiktligt laissez-faire.

Samtidigt är trenden mot mer straffskatter och regleringar i Europa stark, och att döma av regeringens planerade förbud kommer Sverige att ligga i framkant.

Här är de 16 förbud regeringen förbereder:

 1. Förbud mot att importera alkohol från andra EU-länder från säljare som hjälper till att arrangera transporten – i praktiken ett förbud mot internethandel som den ser ut i dag. (förslag till lagstiftning)
 2. Förbud mot alkoholreklam i så hög utsträckning som är juridiskt möjligt. (utreds)
 3. Förbud för alkoholföretag att sponsra exempelvis idrottslag och -evenemang. (utreds)
 4. Förbud mot alkohol och drinkmixar i pulverform. (utreds)
 5. Förbud mot försäljning av alkoglass i butiker. (utreds)
 6. Förbud mot små cigarettförpackningar – antalskravet skärps. (träder i kraft 20 maj)
 7. Förbud mot smaksatta cigaretter. (träder i kraft 20 maj)
 8. Förbud mot att röka cigaretter på uteserveringar. (förbereds på departementet)
 9. Förbud mot att röka cigaretter i parker, på perronger och hållplatser. (förbereds på departementet)
 10. Förbud mot att röka e-cigaretter på uteserveringar. (förbereds på departementet)
 11. Förbud mot att röka e-cigaretter i parker, på perronger och hållplatser. (förbereds på departementet)
 12. Förbud mot att exponera cigaretter i butiker som också säljer andra varor. (förbereds på departementet)
 13. Förbud mot information om smak och vissa andra konsumentupplysningar på cigarettförpackningen. (förbereds på departementet)
 14. Förbud mot att exponera snus i butiker som också säljer andra varor. (förbereds på departementet)
 15. Förbud mot information om smak och vissa andra konsumentupplysningar på snusdosan. (förbereds på departementet)
 16. Förbud mot företagets varumärke på cigarettförpackningar i form av logotyp och eget färgval. (förbereds på departementet)

Timbro kommer att livesända lanseringen via sin Facebook-sida: https://www.facebook.com/tankesmedjantimbro/

Klockan 09.30 presenterar Mattias Svensson resultaten från Sverige och klockan 10 börjar lanseringen i Bryssel.

Om The Nanny State Index
The Nanny State Index är den första översiktliga sammanställningen av livsstilsreglering i Europa. Genom 32 kriterier från områdena mat, läsk, alkohol, tobak och e-cigaretter identifieras de bästa och värsta länderna att äta, dricka, röka och röka e-cigaretter i. Det är ett paneuropeiskt projekt som koordineras av European Policy Information Center (Epicenter) och är framtaget av Christopher Snowdon vid Institute for Economic Affairs. Alla resultat från studien finns tillgängliga vid lunchtid den 10 maj på www.nannystateindex.org.

För mer information, kontakta:

Mattias Svensson, rapportförfattare, Timbro

Mail: mattias@envanligsvensson.se

Twitter: @mattias_neo 

Telefon: 070 496 37 14

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Sverige är ett av de länder i Europa som har mest skatter och förbud på vardags- och nöjesliv, visar Nanny State Index 2017 som rankar EU-länderna efter hur mycket de styr människors livsstil. Det är bättre än förra året, då Sverige var näst värst, men mycket beror på att e-cigaretter oavsiktligt blev oreglerade – vilket är på väg att förändras. Samtidigt förbereder regeringen sexton nya förbud.

Läs vidare »
Media no image

Ny rapport: Företagare mest utsatta på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 09:29 CEST

Gruppen egenföretagare är överrepresenterad bland ekonomiskt utsatta i Sverige. Det visar en ny rapport från Timbro.

Varannan egenföretagare beskriver sitt yrke som enklare arbete och en stor del av landets företagare kämpar hårt för en begränsad inkomst.

Nästan 16 procent av företagarna i Sverige har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianhushållets och tillhör därmed gruppen ekonomiskt utsatta. Det kan jämföras med 6 procent bland arbetare och 4 procent bland lägre tjänstemän.

- Företagare har högst andel i ekonomisk utsatthet av de som jobbar, säger Tekn Dr Nima Sanandaji som skrivit rapporten.

Egenföretagare arbetar dessutom i genomsnitt en extra arbetsdag i veckan jämfört med anställda.

För att ge de mest utsatta på arbetsmarknaden alternativ måste trösklarna till svensk arbetsmarknad sänkas så företag får lättare att anställa. Rapporten argumenterar också för att socialförsäkringarna måste anpassas till de egenföretagarna.

En större hänsyn måste tas till individer vars inkomster varierar från månad till månad och här är sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ett dåligt verktyg, säger Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro.

Rapporten presenteras av Tekn Dr Nima Sanandaji på ett lunchseminarium idag 8/5 på Timbro, Kungsgatan 60.

Rapporten kommenteras av:
Alok Alström, entreprenör och tidigare vd för Uber i Sverige

Martin Linder, Ordförande Unionen
Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna
Laura Hartman, Föreläsare och rådgivare, tidigare analysdirektör på Försäkringskassan

Lunch serveras från 11:30

Välkommen!

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Gruppen egenföretagare är överrepresenterad bland ekonomiskt utsatta i Sverige. Det visar en ny rapport från Timbro. Varannan egenföretagare beskriver sitt yrke som enklare arbete och en stor del av landets företagare kämpar hårt för en begränsad inkomst.

Läs vidare »
Llenlobpswvnmns6gev7

Landstingen kan få hantera cirka 4,7 miljoner nya patientbesök per år

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 07:17 CEST

Mycket har skrivits om regeringens föreslagna vinstbegränsning för Sveriges välfärdsföretag. Betydligt mindre har sagts om hur det skulle påverka offentlig sektor. I ett nytt briefing paper, Hafsverk i stället för hantverk – Välfärdsutredningens delbetänkande, redovisar Johan Ingerö, välfärdsansvarig på Timbro, vilka konsekvenser en vinstbegränsning kan få för landstingssjukvården.

Dr8ei4lmmizfx7gdodtj

​Timbro pekar ut fyra sjukhus som bör drivas privat

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 07:00 CET

Kortare köer, lägre personalomsättning och högre produktivitet. I en ny rapport föreslår Timbro att fler av landets sjukhus drivs privat med utgångspunkt i resultaten S:t Görans sjukhus har fått. Slutsatserna presenteras på dagens DN Debatt. Sverige har i dag ett 70-tal akutsjukhus – bara S:t Göran i Stockholms stad drivs privat.

Ek9znlaamyquqkquhr7o

​Timbro startar spetsigare kanal

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 13:15 CET

Idag lanserar Timbro webbtidningen Smedjan. Smedjan kommer att publicera ledare, krönikor och reportage och blir ett snabbare komplement till den mer långsiktiga idéproduktionen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig, kommunikation, marknad & event
 • victor.fladvad@timbro.se
 • 070-657 86 93
 • 08-587 898 00

Om Timbro

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Timbro grundades 1978 och är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Adress

 • Timbro
 • Kungsgatan 60, box 3037
 • 103 61 Stockholm
 • Vår hemsida