Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidens demensvård -specialinriktade team?

Specialinriktade hemtjänstgrupper som ger riktad demensvård.

Det kan vara framtiden om Stockholms pilotprojekt får fäste i Sverige.

Under 2012 fick 34 hemtjänstenheter i Stockholm chans att specialisera sig och anpassa sin organisation. Hemtjänstgrupperna inriktade sig på att specifikt stödja och vårda äldre personer som fortfarande bor hemma, men som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet visade sig slå väl ut och fortsatte under 2013 och 2014. Både de äldre, deras anhöriga och hemtjänstpersonalen lovordar arbetssättet.

-  På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

Ligga till grund för framtida arbetsmetoder

Hon har, tillsammans med utredare Sven Erik Wånell, utvärderat den första delen av projektet.

-  Det som gjorde störst intryck var att alla de anhöriga som intervjuades var otroligt nöjda. De som gått från vanlig hemtjänst till specialiserad demensvård upplevde skillnaden som natt och dag, säger Karin Gens, utredare på Äldrecentrum.

I rapporten ”Hemtjänst för personer med demenssjukdom”, gjord av stiftelsen Äldrecentrum, framkommer att satsningen gett goda resultat som kan ligga till grund för framtida demensvård.

-  En väldigt viktig del var att den äldre fick en starkare relation till sin kontaktman när färre personer tog hand om den äldre. Då gavs det möjlighet att bygga förtroende och relation mellan vårdtagare och vårdgivare. Först då, när förtroendet finns, kan vården ge bra insatser.

I rapporten framkommer också att det bör bli enklare för den enskilde att välja en specialiserad hemtjänstgrupp. Det bör vara självklart för biståndshandläggarna att informera om och vägleda den äldre till en sådan grupp

Pilotprojektet finansieras av Äldrenämnden i Stockholms stad. Under 2012 delades ett bidrag på nio miljoner kronor ut av. Det har användas som stöd för utveckla de 34 specialiserade hemtjänstgrupperna riktade mot äldre personer med demenssjukdom.

Faktaruta: Specialiserad hemtjänstgrupp

·  En specialiserad hemtjänstgrupp kan ses som ett första steg mot att utveckla demensteam i Stockholms stad.

·  Den specialiserade hemtjänstgruppen ska vara en definierad grupp av personal inom hemtjänstenheten.

·  En ansvarig person med kunskaper inom demensområdet leder och samordnar gruppen. 


Ämnen

Kategorier


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Presskontakt

Mai Engström

Mai Engström

Presskontakt Redaktör Kommunikation 070-002 81 07
Mikael Mildén

Mikael Mildén

Presskontakt Kommunikatör, redaktör 08-690 58 20

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Vårt uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Vårt övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Äldrecentrum
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Sverige