​Vardagskamp med irrationalitet som vapen

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 15:53 CET

Lördagen den 25 januari kl. 10-14, slås dörrarna upp till en ny spännande vernissage på Alingsås konsthall. Kanslibyråns utställning ”Alternativa försvarsåtgärder” ifrågasätter rådande samhällsordning kring effektivisering, produktivitet och mätbarhet. — Vi för en slags konstnärlig kamp i vardagen, säger John Huntington.

Pressvisning på Alingsås konsthall: Kanslibyråns "Alternativa försvarsåtgärder"

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 14:43 CET

​Media hälsas välkommen till Alingsås konsthall torsdagen den 23 januari kl. 11, för pressvisning av Kanslibyråns utställning ”Alternativa försvarsåtgärder”.

Ny bygglovschef på plats

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2020 07:12 CET

Amir Azizian är ny chef för bygglovsenheten i Alingsås kommun. Han kommer närmast från samma roll i Haninge kommun.

Fler laddstationer i Alingsås kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 13:03 CET

Nu ska det bli lättare att använda el- och hybridbilar i Alingsås. Detta då Alingsås Energi efter direktiv från Alingsås kommun kommer att bygga ut laddinfrastrukturen de närmsta två åren.

​Historiska vinnare på UF-mässa

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 14:02 CET

Onsdagen gick i entreprenörskapens tecken på Alströmergymnasiet. Det var nämligen dags för skolans årliga mässa för Ung Företagsamhet. En chans för elever att visa upp sina egenskapade företag.

För första gången utsågs årets UF-företag på Alströmergymnasiets UF-mässa. Vinnarna röstades fram av en jury bestående av representanter från Alingsås näringsliv.

De historiska första vinnarna blev BEE PACK UF som tillverkar och säljer bivaxfolie. Som pris får de närvara på Alingsås näringslivsgala En afton för Alingsås i januari. Det utsågs även vinnare för årets logga, årets monter och årets vara/produkt/tjänst.

Det är genom Alströmergymnasiets kurser i entreprenörskap som elever på skolan får känna på hur det är att driva ett eget företag. Det hela sker genom ett samarbete med organisationen Ung Företagsamhet.

Processen att starta sina företag påbörjar eleverna i början av september och den avslutas i slutet på maj. Allt sker i en verklig miljö och företagen säljer sina varor eller tjänster på den öppna marknaden.

– Eleverna får genomföra hela processen med att starta, driva och avsluta ett företag. De tränas i att skapa kontakter med andra företag och lär sig också mycket om sig själva. Det är en viktig erfarenhet för de som vill driva egna företag i framtiden, säger Johanna Fogelberg, som är programledare för Alströmergymnasiets Handels- och administrationsprogram.

I år är det omkring 25 företag som har startats på skolan och bredden på verksamheterna är stor. En del företag har satsat på att köpa in och återförsälja produkter de tror på. Andra har satsat på marknadsföring eller tjänster. Och en del har valt att utveckla en helt egen produkt.

Ruben, 18 år, är en av fem elever från Ekonomiprogrammet som tillsammans driver Easy Open UF.

– Vi säljer en öppnare för både glasflaskor och aluminiumburkar i en och samma produkt. Vi har designat den själva och den tillverkas i Umeå. Vi har inte hittat någon liknande produkt på marknaden, förklarar han.

Mässan på Alströmergymnasiet är första möjligheten för de nystartade företagen att visa upp sin verksamhet. Men större uppgifter väntar för de unga entreprenörerna.

– Den här mässan är för att förbereda eleverna inför den stora UF-mässan i Älvsborg senare i mars. Där får de mäta sig med och tävla mot andra gymnasieskolors UF-företag. Vinnaren på den mässan får åka på SM, säger Johanna Fogelberg.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Onsdagen gick i entreprenörskapens tecken på Alströmergymnasiet. Det var nämligen dags för skolans årliga mässa för Ung Företagsamhet. En chans för elever att visa upp sina egenskapade företag.

Läs vidare »

​Anna Liedholm slutar som förvaltningschef

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 15:31 CET

Samhällsbyggnadskontorets förvaltningschef Anna Liedholm har valt att avsluta sin anställning i Alingsås kommun. Hon gör sin sista arbetsdag den 20 december.

Alingsås fick rätt mot Försäkringskassan

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:10 CET

För ett knappt år sedan överklagade Alingsås kommun ett beslut från Försäkringskassan till Förvaltningsrätten. Nu har Förvaltningsrätten meddelat beslut, och där framgår att Försäkringskassan häver sitt tidigare beslut och har nu betalat Alingsås kommun den ersättning som kommunen krävde.

Bakgrunden till tvisten är tre månader av assistansersättning från 2018 som Alingsås kommun inte fick från Försäkringskassan, trots att kommunen utfört assistans hos en enskild. Motiveringen till avslaget var för sent inkommen räkning. Alingsås kommun menar emellertid att felet var Försäkringskassans, som i kommunikationen i ärendet endast involverat den enskilde och dennes gode man och inte Alingsås kommun. Så borde ha skett då Alingsås kommun hade rollen som assistanssamordnare och det hade skrivits fullmakter mellan kommunen och den enskilde.

— Det är vi som kommun som handlägger och vi skulle absolut ha fått kopior av allting för att följa ärendet, säger Anita Hedström, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen på Alingsås kommun. 

Därför begärde Alingsås kommun omprövning av beslutet att neka assistansersättning. När även detta nekades av Försäkringskassan valde Alingsås kommun att ta ärendet vidare till Förvaltningsrätten. Där blev det till slut tre separata mål, ett för varje månad som assistansersättningen uteblivit på grund av för sent inkommen räkning.

Dom i Jönköping avgörande

I Förvaltningsrätten har nu Alingsås kommun fått rätt. Besluten i de tre målen baseras på yttranden från Försäkringskassan där de med hänvisning till en dom i Kammarrätten i Jönköping inte längre anser att det finns stöd för att neka assistansersättning på den grunden att komplett räkning kommit in för sent i förhållande till Försäkringskassans egna föreskrifter. 

— Skönt att vi som en liten kommun fick rätt mot en stor aktör som Försäkringskassan. Beslutet visar att det inte fanns något lagligt stöd i Försäkringskassans föreskrifter, och att Försäkringskassan insett det efter domen som föll i Jönköping, säger Anita Hedström, som hoppas att detta kan komma andra kommuner till nytta. 

— Såväl domen i Jönköping som vårt ärende ger kommuner konkreta verktyg om det uppstår liknande situationer. Dessutom känns det bra att vi faktiskt fått den assistansersättning vi hade rätt till.

Mer information
Anita Hedström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, 0322 - 61  60 00 (vxl)


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

För ett knappt år sedan överklagade Alingsås kommun ett beslut från Försäkringskassan till Förvaltningsrätten. Nu har Förvaltningsrätten meddelat beslut, och där framgår att Försäkringskassan häver sitt tidigare beslut och har nu betalat Alingsås kommun den ersättning som kommunen krävde.

Läs vidare »

Andreas redo att bli vintercyklist

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 07:34 CET

Nu har vintercyklisterna haft kick-off och fått sina dubbdäck monterade. Den 1 december startar projektet på allvar, när det ska cyklas till jobbet eller skolan minst tre dagar i veckan. – Jag tycker att cykel är det absolut bästa färdmedlet inom Alingsås, säger Andreas Månsson, en av vintercyklisterna.

Alliansens budget för Alingsås kommun för 2020-2022 antagen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 17:26 CET

Det fanns fem budgetalternativ på kommunfullmäktiges bord och det var den styrande Alliansens budgetförslag som fick kommunfullmäktiges gehör.

Den nu antagna budgeten fokuserar på fem prioriterade mål istället för de tidigare tolv. De nya prioriterade målen pekar ut vilka områden som kommunen ska utvecklas inom den kommande perioden för att uppnå kommunens Vision 2040.

- På kommunövergripande nivå har vi identifierat ett behov av färre antal mål och indikatorer, för att uppnå en effektivare styrning. Med vår målstyrning vill vi bland annat förbättra företagsklimatet och servicen i kommunen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alingsås står inför historiskt stora investeringar och det har präglat budgetarbetet. Ett högre resultat och långsiktiga anpassningar till en sämre konjunktur lägger grunden för en god ekonomisk hushållning.

- Vi delar ut knappt 100 miljoner kronor ytterligare till nämnderna nästa år. Kommunens kärnverksamhet är fortfarande vår högsta prioritering och det syns bland annat genom att vård- och omsorgsnämnden ges extra resurser, säger Daniel Filipsson.

I budgeten för 2020 ingår även satsningar på samhällsbyggnadsnämnden för att minska bygglovskön, förbättra servicen och underlätta byggnation i Sollebrunn. Vidare riktas pengar för att kunna erbjuda minst 100 feriearbeten till kommunens ungdomar till sommaren.

- Alingsås kommun har en god ekonomi och vi står väl rustade för att möta såväl ökade behov som nedgång i konjunkturen. Jag vill rikta ett stort tack till all personal för det snart gångna året och jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta utveckla välfärden kommande år, avslutar Daniel Filipsson.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

​Det fanns fem budgetalternativ på kommunfullmäktiges bord och det var den styrande Alliansens budgetförslag som fick kommunfullmäktiges gehör. Den nu antagna budgeten fokuserar på fem prioriterade mål istället för de tidigare tolv. De nya prioriterade målen pekar ut vilka områden som kommunen ska utvecklas inom den kommande perioden för att uppnå kommunens Vision 2040.

Läs vidare »

Dags för Christmas Lights in Alingsås

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 14:31 CET

Ambitionen är att skapa den mest stämningsfulla och mysiga decembermånaden i landet. Nu är det dags för det nya konceptet Christmas Lights in Alingsås att se dagens ljus. Det startar lördag 30/11 och leder oss sedan fram mot jul med en rad olika aktiviteter.

Kontaktpersoner 61 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och Marknadsföringschef
 • niphklrpastw.etxhnhjfobtrsaw@auqliscngbmsamjs.ztsepv
 • 0322-61 61 27

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Marknadsföring, varumärke, PR
 • pevmteuqr.cagrrvonvibepnrgzv@azzliwlnggusahis.mysesk
 • 0322-61 60 63

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Pressansvarig Alingsås kommun
 • klrxaroha.kxhejsctlqorkp@asulifingdcsaiws.ursexv
 • 0322-61 60 44
 • 073-42 69 829

Om Alingsås kommun

Om Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. År 1984 tog Alingsås emot det europeiska byggnadsvårdspriset "Europa-Nostra-diplomet" för just sättet att renovera, bevara och förnya innerstaden i gammal stil.

Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. En förklaring till alla kaféer och bagerier sägs vara att många kvinnor under 1900-talets första hälft arbetade i industrier och därför inte hann baka sitt eget bröd utan fick köpa färskt bröd.

Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser med ledande ljusdesigners från hela världen. Längs en slinga genom staden och storytelling får besökarna möjlighet att uppleva fantastisk ljusarkitektur som håller absolut världsklass. Höstmörka och vardagliga utomhusmiljöer förvandlas till spännande ljuskonstverk. Regnpiskade och anonyma fasader blir varma och färgsprakande, skogssjöar blir futuristiska landningsbanor och i oaser av ljus uppstår nya och inbjudande mötesplatser i staden.

Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Alingsås har en vision, Vision 2019, som är ledande för allt arbete och planering i Alingsås. Visionen består av tre målbilder:
· Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
· Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
· Alingsås har 42 000 invånare år 2019.

Adress

 • Alingsås kommun
 • Rådhuset, Stora torget
 • 441 81 Alingsås

Länkar

Koncern