Skip to main content

Taggar

Utbildning - skola - förskola

Sociala frågor och funktionshinder

Politik och organisation

Naturvårdspolicy

Naturvårdspolicy

Dokument   •   2019-06-20 11:55 CEST

Informationsblad ny tobakslag

Informationsblad ny tobakslag

Dokument   •   2019-06-19 09:34 CEST

Alingsås kommuns kvalitet i korthet 2019

Alingsås kommuns kvalitet i korthet 2019

Dokument   •   2019-06-18 13:25 CEST

Alingsås kommuns egen rapport som sammanfattar kommunens resultat i SKL:s undersökning KKiK 2019, med relevanta jämförelser och kommentarer.

Alingsås kommuns kvalitet i korthet

Alingsås kommuns kvalitet i korthet

Dokument   •   2019-06-18 13:14 CEST

Alingsås kommuns egen rapport som sammanfattar kommunens resultat i SKL:s undersökning KKiK, med relevanta jämförelser och kommentarer.

SKL:s skrivelse till Högsta förvaltningsdomstolen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i ett brev till Högsta förvaltningsdomstolen att de anser att domstolen bör bevilja prövningstillstånd för Alingsås kommuns överklagande. ”Denna fråga är av fundamental betydelse och förbundet anser därför att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar målet”, skriver SKL.

Tjänsteskrivelse - Processen kring förordnande av likvidator
Konstutställning Nolhaga slott Konstriket och Tornet
Vårvandringsbroschyr

Vårvandringsbroschyr

Dokument   •   2019-04-03 08:03 CEST

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Dokument   •   2019-03-12 13:03 CET

Tjänsteskrivelse den 10 december 2018

Tjänsteskrivelse den 10 december 2018

Dokument   •   2018-12-14 10:52 CET

Återrapportering av uppdrag gällande Alingsås Business Center.

Arkivens dag_program

Arkivens dag_program

Dokument   •   2018-11-05 07:00 CET

Program för arkivens dag 10 november 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Dokument   •   2018-03-29 12:07 CEST

Femton unga vuxna - om deltagarna

Dokument   •   2018-02-01 13:36 CET

Rapport

Rapport

Dokument   •   2018-02-01 13:36 CET

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten sjunker

Dokument   •   2017-02-02 08:03 CET

Karta

Karta

Dokument   •   2016-04-11 08:07 CEST

Karta

Karta

Dokument   •   2016-04-08 13:50 CEST

Designers LIA_2016

Designers LIA_2016

Dokument   •   2016-02-26 14:45 CET

Designers LIA_2016

Broschyr Lights in Alingsås 2015

Broschyr Lights in Alingsås 2015

Dokument   •   2015-10-01 08:39 CEST

Broschyr Lights in Alingsås 2015

Programblad dyslexiveckan

Programblad dyslexiveckan

Dokument   •   2015-09-28 07:52 CEST